โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตัวแทน BRN โผล่งานเสวนาออนไลน์ ยันส่ง ส.ส. เข้าสภาไทย.

 ตัวแทน BRN โผล่งานเสวนาออนไลน์ ยันส่ง ส.ส. เข้าสภาไทย.
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ‘เจ๊ะมูดอ บินเจ๊ะเตะ’ ตัวแทนขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani) “ขบวนการบีอาร์เอ็น” ผู้อาวุโสสูงสุดในคณะเจรจาของฝั่งขบวนการฯ บนโต๊ะพูดคุยสันติสุขเพื่อชายแดนใต้ ได้กล่าววิสัยทัศน์เป็นลำดับสุดท้ายเพื่อปิดงานเสวนาออนไลน์ “ภาพอนาคตปาตานี/ชายแดนใต้” (SCENARIO PATANI) ซึ่งสำนักข่าว The Motive จัดต่อเนื่อง 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน เพื่อนำร่องการเป็นพื้นที่ปรึกษาหารือสาธารณะ (Public consualtation) หนึ่งในสามข้อของกรอบ ‘หลักการพูดคุยทั่วไปว่าด้วยการพูดคุยสันติภาพ’ ที่คู่ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยและขบวนการฯ ได้ตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา


เจ๊ะมูดอ บินเจ๊ะเตะ เปิดเผยว่า "สิ่งที่ขบวนการ BRN ต้องการคือ "เอกราช" เท่านั้น และยังกล่าวอีกว่า "ส.ส. ที่ทำงานในพื้นที่คือตัวแทนของชาวปาตานี มีภาระหน้าที่ในการสะท้อนเสียงของคนในพื้นที่ เมื่อเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ต้องออกกฎหมายบางอย่างที่เป็นประโยชน์ ปลดปล่อยเงื่อนไขจากการถูกยึดครองจากรัฐไทย ถ้าคนปาตานีได้รับความเดือนร้อน จะต้องอยู่ข้างหน้าไม่ใช่อยู่ข้างหลัง เราไม่มีผู้นำแล้ว เพราะฉะนั้น ส.ส. ควรเป็นผู้นำของชาวปาตานีที่จะส่งเสียงความต้องการปาตานี แม้ในความเป็นจริงจะมี ส.ส.ไม่มากนัก แต่ก็ความมานะพยายามที่ต้องแบกรับไว้"


ในฐานะสื่อที่ไม่เห็นด้วยกับการเรียกร้องการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอถามผู้รู้ว่า "ใครคือ ส.ส. ที่ขบวนการ BRN ส่งไป"


อย่านิ่งเฉยกับการกระทำของ BRN จงเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ของ BRN


ทันข่าว ภาคใต้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น