โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565

องศ์กรประชาชนคนรักในหลวง จัดประชุมเตรียมการจัด โครงการ "เทิดไท้ องค์ราชัน" วันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 21-30 ก.ค.2565 จ.ตรัง

 องศ์กรประชาชนคนรักในหลวง จัดประชุมเตรียมการจัด โครงการ "เทิดไท้ องค์ราชัน" วันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 21-30 ก.ค.2565 จ.ตรัง


    ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงานเมื่อวันที่ 2 มิย.2565ที่ผ่านมา  ณ.ห้องประชุมศรีวิศว มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล อ.เมือง จ.สงขลา  พลเอก จำลอง คุณสงค์ ได้มอบมอบ ให้ นาย ประยูร จิตรเพชร เป็นประธาน ประชาชนคนรักในหลวง ส่วนกลาง และได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ "คณะประชาชน คนรักในหลวง"โดยมีพลเอก กิตติ รัตนฉายา เป็นที่ปรึกษา  โดยมีคณะประชาชนคนรักในหลวง ซึ่งมีคณะกรรมการส่วนกลาง คณะกรรมการภาค 25 คน คณะกรรมการฯจังหวัดละ 25 คน คณะกรรมการอำเภอละ 25 คน

     สำหรับการแต่งตั้งประกอบด้วยคณะกรรมการทั่วไทย จำนวน 6 ท่าน เพื่อช่วยประสานงานกำกับดูแลทุกภาคส่วน    ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการประชุม โครงการ "เทิดไท้ องค์ราชัน" เพื่อเตรียมจัดงานวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 21-30 กค.2565 โดย   คณะ ประชาชนคนรักในหลวง ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงาน ณ.สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งโดยมีวัตถุประสงค์    เพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์    ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งประเทศ    ฟื้นฟู และ สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย

   เพื่อรณรงค์ ให้คณะกรรมการทุกภาคส่วนใส่เสื้อเหลือง ที่มีตราสัญลักษณ์ ร.9,ร.10  และรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศใส่เสื้อเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น