โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา ร่วมให้กำลังใจเจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม การตัดสินศาลชั้นต้น การละเมิดสิทธิ (มีคลิิป)

 สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา ร่วมให้กำลังใจเจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม การตัดสินศาลชั้นต้น การละเมิดสิทธิ (มีคลิิป) 


  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ 


    จากกรณีโรงเรียนอนุบาลปัตตานีใช้พื้นที่ของวัดนพวงศารามเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่อิสลามจะขอ คลุมฮิญาบในโรงเรียนซึ่งอาวาสที่อนุญาตให้สร้างได้มีคำสั่งเป็นหนังสือสัญญาให้แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนแต่นักเรียนอิสลามจะมาขอคลุมฮิญาบทางวัดไม่อนุญาตให้คลุมเพราะเป็นพื้นที่ของวัดและได้มีหนังสือคำสั่งของเจ้าอาวาสที่อนุญาตให้สร้างสั่งให้แต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนเพื่อไม่ให้เป็นการแตกแยกโรงเรียนเดียวกันต้องแต่งกายเหมือนกันทั้ง พุทธ มุสลิม แต่ทางอิสลามไม่ยอมได้นำเรื่องนี้ฟ้องศาล      ได้กล่าวหาว่าทางวัดละเมิดสิทธิ


    และต่อมาวันนี้(21 เม.ย. 2565) เวลา 09.00 น.จะมีการตัดสิน ในศาลชั้นต้น ทางสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมให้กำลังใจท่านเจ้าอาวาสที่ท่านโดนละเมิดสิทธิ

       เมื่อ ๒๑ เม.ย. ๖๕, ๑๐๐๐ เข้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดี ณ ห้องพิจารณาคดี ๑  ศาลปกครองยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา

     สืบเนื่องจากกรณี ห้วง พ.ค. ๖๑ ผอ.โรงเรียนอนุบาลปัตตานีฯ ได้ใช้อำนาจตัดคะแนนเด็กนักเรียนมุสลิมเนื่องจากคลุมฮิญาบ  ซึ่งผิดกับระเบียบของกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม่ หรือฉบับกรณีสงฆ์เข้ามาเรียนตามปกติ จึงทำให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ๒๐ คน รวมตัวลงนามยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองจังหวัดสงขลา เพื่อให้ศาลปกครองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็กตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ ในการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ต่อมาเมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๑ ศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่ง ดังนี้ ศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามระเบียบโรงเรียนอนุบาลปัตตานี วัดนพวงศาราม ว่าด้วยการการควบคุม และดูแลความประพฤติ การลงโทษ และการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ให้แต่งเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ เฉพาะที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๐ คน ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น 

      ต่อมา เมื่อ ๒๑ พ.ค. ๖๕, ๑๐๐๐ ศาลปกครองยะลา ได้นัดไต่สวนในคดีหมายเลขดำที่  ๙/๒๕๖๔ ระหว่าง ด.ญ.วันอัยซาห์ เหมมินทร์ และพวกรวม ๒๐ คน กับกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑ และพวกรวม ๒ คน

     ผลการพิจารณาคดีพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๗/๒๕๖๕ ลง ๒๑ เม.ย.๖๕  เพิกถอนระเบียบโรงเรียนอนุบาลปัตตานี วัดนพวงศาราม ว่าด้วยการควบคุม  และดูแลความประพฤติ การลงโทษ และการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๓ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนในส่วนที่มีได้กำหนดลักษณะเครื่องแบบ และการแต่งกายของนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามให้สามารถแต่งเครื่องแบบและการแต่งกายตามข้อกำหนดของศาสนาอิสลามได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานีลงนามในระเบียบดังกล่าวโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลปัตตานี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำหรับคำสั่งศาลเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ฉบับลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ยังคงมีผลต่อไปตามนัยข้อ ๗๔ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น