โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ส่งความความปราถนาดีมายังพี่น้องมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส เนื่องในเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 เป็นเดือนแห่งความประเสร็จของพี่น้องชาวมุสลิม ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน (ชมคลิป)

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ส่งความความปราถนาดีมายังพี่น้องมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส    เนื่องในเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 เป็นเดือนแห่งความประเสร็จของพี่น้องชาวมุสลิม  ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน  (ชมคลิป)


        นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ส่งความความปราถนาดีมายังพี่น้องมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส

    เนื่องในเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 เป็นเดือนแห่งความประเสร็จของพี่น้องชาวมุสลิม   ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน


สวัสดีครับ พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสที่เคารพ

กระผมนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องมุสลิมจังหวัดนราธิวาสทุกท่าน เนื่องในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 เป็นเดือนแห่งความประเสริฐ ของพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง กระผมขอให้พี่น้องมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนากิจ ด้วยความศรัทธาอย่างเต็มที่ อดทน อดกลั่น กับสิ่งท้าทายทั้งหลาย
 ขอให้ใช้เดือนอันประเสริจนี้ มุ่งมั่น สะสม คุณงาม ความดี ทั้งปวง กระผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ยินดีที่จะอำนวยความสะดวก เพื่อเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอน และขอความความร่วมมือจากทุกท่านให้ระมัดระวังและรักษามาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด -19 ตามข้อกำหนดการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนราธิวาส


 ท้ายนี้กระผมขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า ได้โปรดความประทานความดีงาม ความจำเริญ ความเมตตา ความโปรดโปราน แด่พี่น้องมุสลิมจังหวัดนราธิวาสและประเทศชาติสืบไป ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น