โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) เปิดเวทีพูดคุย(กลุ่มย่อย) สมาชิก สล.3 ในพื้นทีจังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือ รับทราบสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้(ชมคลิป)

 

คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) เปิดเวทีพูดคุย(กลุ่มย่อย) สมาชิก สล.3 ในพื้นทีจังหวัดนราธิวาส  เพื่อหารือ รับทราบสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้(ชมคลิป)       
ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@
ชายแดนใต้/ กลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสาร และเทคโนโลยี่(สล.3)  /รายงาน

    เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.30 น.  ที่ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส  พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร ผช.เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ เปิดเวทีพูดคุย (กลุ่มย่อย) กับสมาชิกคณะประสานงานระดับพื้นที่(สล.3)  พร้อมด้วยสื่อมวลชนจังหวัดจ.นราธิวาส  กลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสาร และเทคโนโลยี่(สล.3)  เพื่อหารือการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รับทราบสถานการณ์ต่างๆ   
สำหรับประเด็นที่ได้มีการกล่าวถึงที่จะนำไปสู่ในการแก้ปัญหา  เพื่อนำสันติสุขมาสู่ชายแดนภาคใต้

     การลดความรุนแรง   แนวทางการขับเคลื่อนของคณะประสานงานระดับพื้นที่ ต่อประเด็นสารัตถะ 3 ข้อ ผลจากการพูดคุยเพื่อสันติสุข


     และ โครงการมัสยิด / วัด สีเขียว  การย้ายด่านตรวจออกจากสะพานยะกัง อ.เมืองนราธิวาส 3.3) การต่อต้านเฟคนิวส์3 การยกระดับการสื่อสารทำความเข้าใจ (รวดเร็วขึ้น และถูกต้องชัดเจน การขอเข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบล เพื่อนำข้อมูลไปสื่อสาร สร้างความเข้าใจในพื้นที่ ของสมาชิกคณะประสานงานระดับพื้น และ การที่สื่อหลักถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ทำให้ผู้รับข่าวอาจได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นกลาง และถูกต้อง


   ผลสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการหนุนเสริมต่อการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


      ในการนี้  พล.ท.เกรียงไกร  ศรีรักษ์  แม่ทัพภาค4ได้มอบหมายให้พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร ผช.เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าของขวัญให้กับผู้แทนสื่อมวลชนในพื้นที่นราธิวาส

       พร้อมในโอกาสนี้  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการเว็ปไซต์ปลายด้ามขวานได้ฝากกล่าวขอขอบคุณและ  ได้มอบปฎิทินปีใหม่ 2565 ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ผ่านไปยัง พล.ท.เกรียงไกร  ศรีรักษ์  แม่ทัพภาค4  และพลโท ธิรา  เดหวาเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น