โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สายการบินนกแอร์ ยืนยัน เปิดบินเที่ยวบินพาณิชย์ กรุงเทพฯ เบตง ในวันที่ 14 มี.ค.นี้(ชมคลิป)

 สายกาสสายการบินนกแอร์ ยืนยัน เปิดบินเที่ยวบินพาณิชย์ กรุงเทพฯ เบตง ในวันที่  14 สายการบินนกแอร์ ยืนยัน เปิดบินเที่ยวบินพาณิชย์ กรุงเทพฯ เบตง ในวันที่  14 มี.ค.นี้(ชมคลิป)

นี้(ชมคลิป)ากนนกแอร์ ยืนยัน เปิดบินเที่ยวบินพาณิชย์ กรุงเทพฯ เบตง ในวันที่  14 มี.ค.นี้(ชมคลิป)รบินนกแอร์ ยืนยัน เปิดบินเที่ยวบินพาณิชย์ กรุงเทพฯ เบตง ในวันที่  14 มี.ค.นี้(ชมคลิป)ยะลา - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) ยืนยัน เปิดบินเที่ยวบินพาณิชย์ กรุงเทพฯ-เบตง ในวันที่  14 มี.ค.นี้ หรือในวันอื่นที่นายกรัฐมนตรีกำหนด พร้อมบินลงเบตง ให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) ได้ทำหนังสือลงวันที่ 24 ก.พ.65 ถึงนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยืนยันการเปิดให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ-เบตง โดยระบุว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับการประชุมร่วมกันในเรื่องของการเปิดให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ-เบตง เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประชุมดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯ ขอยืนยันในความพร้อมให้บริการสู่ท่าอากาศยานเบตงในรูปแบบเที่ยวบินพาณิชย์ โดยกำหนดวันเริ่มให้บริการ ณ ขณะนี้คือ วันที่ 14 มี.ค.65 ด้วยความถี่ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (ให้บริการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์)

ทั้งนี้ในช่วงก่อนวันเริ่มให้บริการดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดเตรียมความพร้อมในด้านอากาศยานที่จะใช้ทำการบิน รวมถึงการหารือในรายละเอียด และสรุปแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมท่าอากาศยาน(ทย.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด(บวท.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง


 รวมถึงภาคเอกชนในจังหวัดยะลาในด้านของการจัดจำหน่ายบัตรโดยสาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติการบินเชิงพาณิชย์ปฐมฤกษ์ในวันที่ 14 มี.ค.65 หรือในวันอื่นที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

บริษัทฯ ขอขอบคุณในการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจากกระทรวงคมนาคม และจะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ-เบตง อย่างเป็นระยะ

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 080-036-2786

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น