โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขกับคณะผู้แทนBRN

 

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขกับคณะผู้แทนBRN

.


🗣️ เมื่อวันที่ 11 - 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ ได้มีการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับคณะผู้แทน BRN นำโดยอุสตาส อานัส อับดุลเราะห์มาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดยมี ตันซรี อับดุล ราฮิม บิน โมฮัมหมัด นอร์ เป็นผู้อำนวยความสะดวก และผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ร่วมสังเกตการณ์

.


🦠 แม้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จะเป็นข้อจำกัดในการพูดคุย ติดต่อสื่อสารและการเดินทางข้ามพรมแดน แต่ทั้งสองฝ่ายได้พยายามสานต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามความคาดหวังของประชาชน จนสามารถผลักดันให้เกิดการพูดคุยได้จริง เมื่อวันที่ 11 - 12 มกราคม 2565 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

.


🍂 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยและถกแถลงหลักการที่จะยึดถือในการพูดคุยสารัตถะในระยะต่อไป จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 👇

👉👉 การลดความรุนแรง                     

👉👉 การปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่

👉👉 การแสวงหาทางออกทางการเมือง

 

📌 พร้อมกันนี้  ทั้งสองฝ่ายได้เสนอการจัดตั้งกลไกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพูดคุยสารัตถะทั้ง 3 เรื่อง โดยเป็นการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย การมีบุคคลผู้ประสานงาน และคณะทำงานร่วมของทั้งสองฝ่ายในแต่ละเรื่อง ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้การพูดคุยประเด็นสารัตถะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว และ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

.🌏 อย่างไรก็ตาม คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้หยิบยกเรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดี เอื้อ ต่อกระบวนการพูดคุยและการใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการให้ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติเพื่อลดความรุนแรง อันจะเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าและประโยชน์ที่เกิดจากกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของทั้งสองฝ่าย

.


ทั้งนี้คาดว่าจะมีการแถลงผลความคืบหน้า

การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ที่ จ.ภูเก็ต

.

ที่มา : คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (13 มกราคม 2565)

.

ขอบคุณ  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น