โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

มุมคิด..มุมมอง? คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) นำสันติสุข..สู่แดนใต้(ชมคลิป)

 

มุมคิด..มุมมอง? คณะประสานงานระดับพื้นที่  (สล.3)  นำสันติสุข..สู่แดนใต้(ชมคลิป) 
 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3)  กลุ่มงาน สื่อมวลชน การ สื่อสาร และเทคโนโลยี่รายงาน


 มุมดิค..มุมมอง พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ  หัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 มุมดิค..มุมมอง    นายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส/ คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3)
  
มุมดิค..มุมมอง    อาจารย์สัญญา  วัชรพันธุ์  ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้/ คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3)

  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2564  การประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3 ) ณ โรงแรมซีเอส  ปัตตานี 

       คณะประสานระดับพื้นที่(สล.3) เป็นกลไกหนึ่ง ในการขับเคลื่อนการพูดคุย เพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับพื้นที่..


ติดตามชมคลิป...มุมคิด..มุมมอง.?   นำสันติสุข..สู่แดนใต้

จากเว็ปไซต์ปลายด้ามขวาน@ ชายแดนใต้

    1.   พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ  หัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

    2.  นายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส/ คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3)

    3.  อาจารย์สัญญา  วัชรพันธุ์  ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้/ คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3)


       จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ต่อกระบวนการพุดคุย  เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  จะเป็นประโยชน์ ในการหนุนเสริมต่อการสร้างสภาวะ แวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุย เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป.. 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น