โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผบ.ฉก.ทพ.48 ต้อนรับ รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมแผนการรักษาความปลอดภัยรถไฟ สถานีรถไฟ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 🏷

 ผบ.ฉก.ทพ.48 ต้อนรับ รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมแผนการรักษาความปลอดภัยรถไฟ สถานีรถไฟ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 🏷 》วันนี้ 8 ตุลาคม  2564 เวลา 09.00 น. ณ กองร้อยทหารพรานที่ 4816 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ให้การต้อนรับ พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพล
 พร้อมรับฟังบรรยายสรุปแผนการรักษาความปลอดภัยรถไฟ สถานีรถไฟในพื้นที่ ซึ่งรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟจาก เขตรอยต่อ อำเภอระแงะ พาดผ่าน อำเภอเจาะไอร้อง, อำเภอสุไหงปาดี ถึง เขตรอยต่อ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รวมระยะทาง 28 กิโลเมตร ก่อนตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาสที่ 31
พบปะพูดคุยกับกำลังพล มอบแนวทางการปฏิบัติ เน้นย้ำกำลังพลเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟในพื้นที่อย่างรัดกุม รอบคอบ ภายใต้มาตราการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพลต่อไป 
 》ทั้งนี้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เน้นย้ำในมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีรถไฟ ให้หน่วยจัดกำลังลาดตระเวน ตรวจสอบสิ่งผิดปกติผิดสังเกตบริเวณสถานีรถไฟ, ตั้งจุดตรวจบุคคลบริเวณทางเข้าสถานีรถไฟ ทำการตรวจค้นบุคคลเข้า-ออกสถานีรถไฟ และจัดระเบียบที่จอดรถ, จัดกำลังรักษาความปลอดภัยสถานีรถไฟตลอด 24 ชั่วโมง

 ในส่วนของเส้นทางรถไฟให้หน่วยจัดกำลังลาดตระเวนตรวจสอบเส้นทางรถไฟ และวางกำลังในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดล่อแหลมเป็นประจำทุกวัน และประสานการทำงานร่วมกับกำลังภาคประชาชนในการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และนำยุทโธปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 


รวมทั้งให้ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์รักษาความปลอดภัยสถานีรถไฟ เดือนละ 1 ครั้ง และจัดอากาศยานไร้คนขับ Mini UAV ลว.เฝ้าตรวจทางอากาศตรวจสอบสิ่งบอกเหตุ สิ่งผิดปกติ บริเวณเส้นทางรถไฟอย่างต่อเนื่อง》จากนั้นพันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เดินทางเยี่ยมกำลังพล กองร้อยทหารพรานที่ 4807 และกองร้อยทหารพรานที่ 4815  เน้นย้ำนโยบายข้อสั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภานในภาค 4 และผู้บังคับบัญชา กำชับผู้บังคับกองร้อย กำกับดูแลกำลังพลอย่างใกล้ชิด คอยแนะนำการปฏิบัติให้ตรงตามข้อสั่งการ 


 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนให้กำลังพลเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชนถึงการปฏิบัติตนในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ก่อนมอบเครื่อง Royal เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลต่อไป■■■

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น