จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมคณะ ลงพื้นที่ลาดตระเวนทางน้ำ ตรวจพื้นที่ สร้างรั้วชายแดน สั่งคุมเข้ม!! เพิ่มมาตรการตลอดแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย

 

พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมคณะ ลงพื้นที่ลาดตระเวนทางน้ำ ตรวจพื้นที่ สร้างรั้วชายแดน สั่งคุมเข้ม!! เพิ่มมาตรการตลอดแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย

 

      พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมคณะ ลงพื้นที่ด่านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมลาดตระเวนทางน้ำ ตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน (การสร้างรั้วชายแดน) ตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซียตามแนวลำน้ำสุไหงโก-ลก


       พร้อมทั้งกำชับเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย - มาเลเซียอย่างเข้มงวด ตรวจสอบช่องทางข้ามธรรมชาติที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยด้านจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย ซึ่งภาพรวมการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด อีกทั้งได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสการ์ดห้ามตก ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ตลอดจนให้หน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน บังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันโควิด-19 และเฝ้าระวังภัยแทรกซ้อนต่อความมั่นคงตามชายแดนในทุกมิติ รวมถึงการเสริมกำลังตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชน หรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยเด็ดขาด

 
     ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมติดตาม กำกับดูแล การปฏิบัติตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ของชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 (ร้อย.ปชด.ที่ 4) โดยชุดป้องกันชายแดน จัดกำลังเสริมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเฝ้าระวัง ตลอดตะเข็บชายแดน อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง    เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดน และการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมทั้งได้รับฟังบรรยายสรุป การวางกำลัง บนแผนที่ ติดตามความคืบหน้า ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างฐานปฏิบัติการถาวร พร้อมพบปะ กำลังพล ชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 (ร้อย.ปชด.ที่ 4) ในการนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้มอบความห่วงใย มอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญให้กับ กำลังพลชุดปฏิบัติงานตามแนวชายแดน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมคณะ ลงพื้นที่ลาดตระเวนทางน้ำ ตรวจพื้นที่ สร้างรั้วชายแดน สั่งคุมเข้ม!! เพิ่มมาตรการตลอดแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย 


  ขอบคุณ ศูนย์ ปชส. กอ รมน.ภาค4 ส่วนหน้า  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น