โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

สกู๊ป-โครงการสะพานสตูล-เปอร์ลิส เชื่อมไทย-มาเลเซีย

 สกู๊ป-โครงการสะพานสตูล-เปอร์ลิส เชื่อมไทย-มาเลเซีย
โครงการสะพานสตูล-เปอร์ลิส เป็นอีกหนึ่งแนวความคิดที่หอการค้าและภาคส่วนต่างๆในจังหวัดสตูล ได้เสนอต่อรัฐบาล เพื่อเชื่อมโยงเมืองชายแดนระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย สะพานสตูล-เปอร์ลิส มีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับสะพานติณสูลานนท์ ก่อสร้างเลียบชายฝั่งทะเล ไม่ตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการเดินเรือ สะพานจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกระยะทาง 4 กิโลเมตร เริ่มจากปากน้ำตำมะลัง ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล ไปยังแหลมปูยู ต.ปูยู ส่วนที่สองระยะทาง 9 กิโลเมตร จากแหลมปูยูไปบ้านบูเก็ตปูเตะ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

เพื่อไปยังเมืองสำคัญอย่างปีนัง กรุงกัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาทิจากสตูลไปรัฐเปอร์ลิส เดิมใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง เส้นทางใหม่ใช้เวลาเพียง 20 นาที จากสตูลไปปีนัง เดิมใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชั่วโมง เส้นทางใหม่ใช้เวลาเพียง 2.40 ชั่วโมง โดยมีมูลค่า 13,000 ล้านบาท
ในการประชุมผู้นำสามประเทศ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนะการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวระเบียงเศรษฐกิจ IMT–GT ในด้านตะวันตก ซึ่งขอให้มีการสนับสนุนการก่อสร้างเส้นทางหลวง สตูล–เปอร์ลิส รวมอยู่ด้วย โครงการสะพานสตูล-เปอร์ลิส เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญที่จะยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่งฝั่งอันดามันเชื่อมต่อระหว่างประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของเมืองชายแดน เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ ที่จะก่อให้เกิดความมั่นคง ของเศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาค ---------------------------------------- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล 2 ตค.60

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น