โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

นิพนธ์ รมช.มหาดไทย นำทีม ผู้ว่าฯสงขลา อบจ.สงขลา กรมชลประทาน ติดตามรับมือสถานการณ์ อุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญภาคใต้ (ชมคลิป)

 


นิพนธ์  รมช.มหาดไทย นำทีม ผู้ว่าฯสงขลา อบจ.สงขลา กรมชลประทาน ติดตามรับมือสถานการณ์ อุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญภาคใต้  (ชมคลิป) 


นิพนธ์ นำทีม ผู้ว่าฯสงขลา อบจ.สงขลา กรมชลประทาน ติดตามรับมือสถานการณ์ อุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญภาคใต้ กำชับ การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร ระบบเตือนภัย ลดผลกระทบในฤดูมรสุมภาคใต้

 


    เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ จุดประตูระบายน้ำบ้านหน้าควน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการวางแผนรับมือน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่และพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลาผวจ.สงขลา นายเดช เล็กวิชัย ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 16 นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 นายนิพัทธ์ อุดมอักษร เลขานุการอบจ.สงขลา หน.สนง.ปภ. นายอำเภอหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรายงานข้อมูล

 


    นายนิพนธ์  กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เนื่องจากมีความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากขณะนี้ภาคอื่นๆของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบตามแนวทาง"สร้างที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล" เพื่อป้องกันและลดผลกระทบทั้งภัยน้ำท่วมและภัยน้ำแล้ง สำหรับภาคใต้นั้น ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุม จำเป็นต้องมีการติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน พายุอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ภาคใต้เริ่มเข้าสู่มรสุมแล้ว ซึ่งการเตรียมการรับมือในเบื้องต้นนั้น ได้เร่งให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เร่งขุดลอกคูคลอง รวมทั้งการพร่องน้ำในคูคลองและอ่างเก็บน้ำ มาก่อนหน้านี้แล้ว พร้อมทั้งการเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถขุด เรือขุด เตรียมระบบโทรมาตรไว้คอยเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ซึ่งขณะนี้การเตรียมการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีความพร้อมเพื่อการลดผลกระทบต่อความเสียหายทั้งบ้านเรือนประชาชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ ได้

       สำหรับ "โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"  เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ และการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้เป็นการติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงคลอง ร.1 เดิมระบายอยู่ที่ 465 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งจะปรับปรุงให้ระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

 ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ มีคลองอู่ตะเภาที่ไหลผ่านอำเภอหาดใหญ่ โดยในปี 2553 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ขณะนั้นมวลน้ำที่ไหลมาลงคลองอู่ตะเภาประมาณ 1,600 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในขณะที่คลองอู่ตะเภาสามารถระบายน้ำได้เพียง 465 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงคลอง ร.1 เมื่อการระบายน้ำของ คลอง ร.1 และคลองอู่ตะเภา รวมกันแล้วจะทำให้สามารถระบายน้ำได้ 1,660 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

 ทั้งนี้ความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.5 คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2565 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการดำเนินงานจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์  แต่สามารถช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงได้ จากการประเมินศักยภาพ พบว่าสามารถระบายน้ำได้ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  คาดว่าจะสามารถบรรเทาภัยให้กับประชาชนช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยโครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดใหญ่ ตำบลควนลัง อำเภอบางกล่ำ ตำบลบ้านหาร ตำบลท่าช้าง ตำบลบางกล่ำของ อำเภอหาดใหญ่ และตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันอุทกภัยในตัวเมืองแล้ว ยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมในเขตเมืองได้อีกด้วย

 

////


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น