โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายถวายสังฆทานออนไลน์ช่วยคณะสงฆ์ 323 วัดชายแดนใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155 จ.สงขลา

วัดพระธรรมกายถวายสังฆทานออนไลน์ช่วยคณะสงฆ์ 323 วัดชายแดนใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155 จ.สงขลาวันนี้ (25 ก.ย.64) พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา) ปีที่ 17 ครั้งที่ 155 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 120 ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จากศูนย์กลางพิธี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานช่วยคณะสงฆ์ 232 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548  ณ วัดมุจลินทวาปีวิหารจังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 17 ครั้งที่ 155 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 303 ล้านบาท และจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 14 ปี มอบแล้วกว่า 39,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาทพระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น