โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

นิพนธ์ เปิดกิจกรรม "บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ร่วมเป็นต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

 

นิพนธ์ เปิดกิจกรรม "บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ร่วมเป็นต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

 


    เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 20 กันยายน 2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง สํานักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบวิถีใหม่ ปี 4บวร Online” โดยมี นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์  ที่ปรึกรมช.มท. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ กปน. และ นายกวี  อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร กปน. และคณะผู้แทนหน่วยงานต้นแบบทางสังคม เข้าร่วมกิจกรรม

 


    นายนิพนธ์  กล่าวว่า กิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบวิถีใหม่ ปี 4 "บวร Online" เป็นโครงการที่การประปานครหลวงจัดขึ้น เพื่อประสานความร่วมมือของ หน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญทางสังคม ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน และในปีนี้ ได้ขยายผลไปยัง กลุ่มเป้าหมายอสังหาริมทรัพย์ เช่นคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ในเขตพื้นที่ให้บริการทั้ง 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ช่วยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประหยัดน้ํา ทั้งวิธีประหยัดน้ําในชีวิตประจําวัน การดูแลอุปกรณ์ใช้น้ํา การตรวจหาท่อแตกรั่วภายในอาคารที่พักอาศัย ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ําที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง อันจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจําวันช่วยลดการ สูญเสียน้ําอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาสังคม และช่วยให้พี่น้องประชาชนมีน้ําใช้อย่างยั่งยืน 

    นอกจากนี้ได้มอบตู้น้ำดื่มเย็นให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า วัดบางพลีใหญ่กลาง วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ลดการใช้พลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ก๊อกประหยัดน้ําที่ได้รับ การรับรองฉลากประหยัดน้ําของการประปานครหลวง ให้แก่หน่วยงานต้นแบบ ซึ่งมีเป้าหมายให้ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดปริมาณการใช้น้ําลงไม่น้อยกว่า 10 %

 

///////

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น