โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

“พงษ์ศักดิ์ พรหมสัง” นั่งประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.คนใหม่ ย้ำ!ทำงานแบบบูรณะการทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหา ความต้องการของชาวไทยพุทธ นำมาสู่ความสงบสุขในพื้นที่(ชมคลิป)

 

พงษ์ศักดิ์  พรหมสังนั่งประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.คนใหม่ ย้ำ!ทำงานแบบบูรณะการทุกภาคส่วน  แก้ไขปัญหา ความต้องการของชาวไทยพุทธ  นำมาสู่ความสงบสุขในพื้นที่(ชมคลิป)
ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12  กันยายน  พ.ศ. 2564ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ วัดบูรพาราม  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี    โดยมี   นายพงษ์ ศักดิ์  พรหมสัง  รักษาการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมี  นายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส  นายวิสุทธิ  คงสุข  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา  นางพรนิดา ทองชุม   ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดปัตตานี  และ นายนพรุจน์    แก้วรุ่งเรือง ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ 4อำเภอจังหวัดสงขลา   พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม


    การ ประชุมในครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการพิจารณาเลือกตั้ง ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  แทนตำแหน่งที่ว่างลง อันเนื่องจากการเสียชีวิตของนายพงษ์พันธ์ จันทรเล็ก  อดีตประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยให้นายพงษ์ศักดิ์   พรหมสัง เลขาธิการสมาพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้.เข้ามารักษาการตำแหน่งประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  มาระยะหนึ่ง 


      สำหรับผลจากการโหวตเสียง   จากคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  และ 4อำเภอจังหวัดสงขลา  ในที่ ประชุม มีมติ 18 เสียง (งดออกเสียง 2 เสียง) จำนวน 20 คน จากจำนวนเต็ม 25 คน       เห็นชอบให้ นายพงษ์ศักดิ์   พรหมสัง กรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป

      นายนายพงษ์ศักดิ์   พรหมสัง  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  คนใหม่  ได้กล่าวว่า     ผมต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธทุกๆท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ผมดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมาก  ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้      ผมพร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความมุ่งมั่น ให้ดีที่สุด  ให้สมกับที่คณะกรรมการทุกท่านได้มอบความไว้วางใจ  เพื่อดูแลสมาพันธ์ไทยพุทธ  และคนไทยพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัด  ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  และ 4อำเภอจังหวัดสงขลา
       “พร้อมที่จะทำงานแบบบูรณะการ  เปิดโอกาส ให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  สร้างความเข้าใจ  และพัฒนาพื้นที่  ความต้องการของไทยพุทธที่จะนำไปสุ่ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการขับเคลื่อน  ที่จะให้ภาครัฐช่วยเหลือในโอกาสต่อไป”    นายพงษศักดิ์  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  กล่าวทิ้งท้าย  ด้วยความหนักแน่น

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น