โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

" โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ตอนที่ ๑ "

 " โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย  ตอนที่ ๑ " 


 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มีพระบรมราชโองการ " 

เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และแก้ปัญหาวิกกฤตการณ์กระบือไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับสนองพระราชดำริดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น