โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

นายอำเภอเบตง แพทย์ พอ.สว. ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

 

นายอำเภอเบตง แพทย์ พอ.สว. ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 
ยะลา -  หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว.) ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม พื้นที่ ต.ตาเนาะแมเราะ ประชาชนจำนวนมากเข้ารับการฉีด เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มวัคซีนจาก 600 โดส เป็น 800 โดส

       เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 ก.ย.64 ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พอ.สว. ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานให้
 เพื่อนำไปฉีดกลุ่มประชาชนที่เปราะบาง (ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย  ผู้สูงอายุ  60 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง  กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้นำศาสนา) ในพื้นจำนวน 800 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือก และได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ


       ทั้งนี้ประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนในวันนี้มีจำนวนมาก มีทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ และผู้ที่มารับจ้าง แรงงานต่างด้าว ชาวไทยภูเขา พระภิกษุ เจ้าหน้าที่ พอ.สว. จึงต้องจัดหาวัคซีนเพิ่มอีกจำนวน 200 โดส เพื่อให้เพียงพอกับผู้มารับการฉีดวัคซีน จากที่ตั้งเป้าไว้เพียง 600 คน แพทย์ พอ.สว. ยังได้เดินทางไปฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียงในตำบลตาเนาะแมเราะอีก 7 ราย ที่ไม่สามารถเดินทางมารับการวัคซีนได้ ซึ่งประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน ต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านทรงห่วงราษฎรในพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

      นอกจากนี้นายอำเภอเบตง ยังได้มอบป้ายหมู่บ้านสีฟ้า ให้กับหมู่บ้านที่ลูกบ้านฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 % จำนวน 3 หมู่บ้าน ซึ่งได้แก่ บ้านมาลา หมู่3, บ้านปางบาง หมู่8, บ้านกม.19 หมู่5 ต.ตาเนาะแมเราะ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ จะได้ทำให้เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของอำเภอเบตงฟื้นตัว ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่อำเภอเบตง ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วถึง 83% คาดว่าจะประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็ว

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 080-036-2786

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น