โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ปรึกษาหารือ เรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ชมคลิป

 สว.สวัสดิ์  สมัครพงศ์  ปรึกษาหารือ เรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ชมคลิป

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2564  สว.สวัสดิ์  สมัครพงศ์  ปรึกษาหารือ เรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 

1 ความคิดเห็น: