โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เบตงเดินหน้าสร้างความเข้าใจรวมพลังชุมชนฉีดวัคซีนควบคุม COVID-19 (ชมคลิป)

 

เบตงเดินหน้าสร้างความเข้าใจรวมพลังชุมชนฉีดวัคซีนควบคุม COVID-19  (ชมคลิป) 


ยะลา โรงพยาบาลเบตงร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเบตง ออกหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ตามหมู่บ้านต้นแบบในพื้นที่ ต. อัยเยอร์เวง เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมายฉีดวัคซีน 70%ควบคุม COVID-19วันนี้ (18 ส.ค.64) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากอ หมู่ที่ 9 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา.นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง พร้อมนายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง นำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลอัยเยอร์เวง

 เพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ เพื่อลดการติดเชื้อ ลดการป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ และกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ให้ความสนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (AstraZeneca) กันอย่างคึกคัก

 โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.อัยเยอร์เวง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ลดความแออัด แ
ละให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมากที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่จะมารับวัคซีนเป็นสำคัญ


นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวว่า โรงพยาบาลเบตงและสาธารณสุขอำเภอเบตงได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษา รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 70% ตามเป้าหมายให้เร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้ประชาชนในอำเภอเบตง เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 78.48% กลุ่ม อสม.ฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 70.17 % และกลุ่มอายุ 18-59 ฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 48.18%

 ส่วนวันนี้ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ตามหมู่บ้านนำร่องในพื้นที่ ต. อัยเยอร์เวง โดยเตรียมวัคซีนไว้บริการฉีดให้กับประชาชน จำนวน 200 โดส โดยแบ่งการฉีดวัคซีนในช่วงเช้า และช่วงบ่าย ทั้งนี้ แม้จะฉีดวัคซีนแล้ว เราก็ยังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่เข้าไปในสถานที่เสี่ยงและสถานที่แออัด


ขณะที่นายอารีย์ หนูชูสุข ปลัด อบต.อัยเยอร์เวง ผุดไอเดีย ฉีดวัคซีนโควิด-19 ลุ้นรับ พัดลม คลายร้อน ฟรี 6 ตัว โดยได้กำหนดการจับฉลากผู้โชคดีตามลำดับที่เข้ารับการฉีดวัคซีนและทำการมอบทันทีแก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วนายอารีย์ หนูชูสุข ปลัด อบต.อัยเยอร์เวง กล่าวว่า การแจกของรางวัลแก่ผู้ที่ลงทะเบียน และฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 แล้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีน เพราะที่ผ่านมา 

จากจำนวนประชากร ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง มีกว่า 10,973 คน แต่มีผู้ที่มาลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ไม่ถึง 2,000 คน ซึ่งสาเหตุมาจากทุกคนกลัววัคซีน จากที่สื่อออกไปต่างๆนาๆ ว่าฉีดแล้วมีคนป่วย คนตาย ทาง อบต. จึงได้ ตั้งเวทีประชาคมโดยให้ผู้นำไป ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้ และผู้นำชุมชนยังฉีดวัคซีนฯเป็นตัวอย่างไปแล้ว ทำให้ประชาชนเริ่มเข้าใจและผ่อนคลายจากความหวาดกลัว เริ่มทยอย มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนมากขึ้น ซึ่งทาง อบต.จึงได้ผุดไอเดีย ฉีดวัคซีนโควิด-19 ลุ้นรับ พัดลมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีน

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 080-036-2786

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น