โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นายอำเภอเบตงตรวจคัดกรองเชิงรุกพนักงานล้งทุเรียนส่งออกสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

 นายอำเภอเบตงตรวจคัดกรองเชิงรุกพนักงานล้งทุเรียนส่งออกสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

ยะลา-นายอำเภอเบตงพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอเบตงลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจATKพนักงาน ล้งทุเรียนส่งออก บริษัท สกาย ออน อินเตอร์ เนชั่นแนล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ชี้ ทุเรียนที่ส่งออกจากยะลามีความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.64 ที่ล้งรับซื้อทุเรียน บริษัท สกาย ออน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วย นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง, นายแพทย์จิตติ จันทรมงคล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเบตง, นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, นางสาวบุศรินทร์ เถาวัลล์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตาเนาะแมเราะ, นายนรเทพ แซ่จัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลตาเนาะแมเราะ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) โดยมีคนงานเข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 75 คน และพร้อมกันนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิท 19 ให้แก่ผู้ประกอบการและลูกจ้างจำนวน 56 คน พร้อมทั้ง เน้นย้ำ กำชับในเรื่องมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ถือปฏิบัติตามมารตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต้องยึดหลัก D-M-H-T-Tอย่างเข้มงวด   จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ของ  ศบค. จังหวัดยะลา ซึ่งมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน โดยที่ผ่านมาการส่งออกทุเรียนไปจีน โดยทางการจีนได้ทำการสุ่มตรวจการนำเข้าทุเรียนและได้พบเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนมากับกล่องบรรจุทุเรียน
 จากการนำเข้าจากประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนของไทยได้  ซึ่งในการตรวจเชิงรุกในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และ ตลาดปลายทางต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากตลาดรับซื้อทุเรียนในจังหวัดยะลา ถือเป็นตลาดที่มีมูลค่าการซื้อขายที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 2 รองจาก จังหวัดชุมพร โดยมี เกษตรกรชาวสวนทุเรียน และ พ่อค้ารายย่อย ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำผลผลิตมาจำหน่ายที่จังหวัดยะลา เป็นจำนวนมากในช่วงออกผลผลิตสำหรับจังหวัดยะลา มีผลผลิตทุเรียนทั้งจังหวัดประมาณการผลผลิต 57,042 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 33,083 ตัน คิดเป็นร้อยละ 58 สำหรับกระจายผ่านช่องทางจำหน่ายทุเรียนของจังหวัดยะลา นั้น มีการจำหน่ายในประเทศ ร้อยละ 31.15 ส่งออกร้อยละ 68.84 แยกเป็น จำหน่ายในรูปผลทุเรียนสด ร้อยละ 49.87 และทุเรียนแปรรูปแช่แข็ง ร้อยละ 18.97 และ ปัจจุบันมีแนวโน้มในการจำหน่ายในรูปแบบทุเรียนแปรรูปแช่แข็งเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ นายอำเภอเบตง ยังให้กำลังใจตามล้งรับซื้อทุเรียนพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการรับซื้อทุเรียนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการเพื่อให้ทุเรียนปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 080-036-2786

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น