โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผวจ .นราธิวาส ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเฉพาะกิจ ตามนโยบายรัฐบาล สังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผวจ .นราธิวาส ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเฉพาะกิจ ตามนโยบายรัฐบาล สังกัดกระทรวงมหาดไทยวันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จังหวัดนราธิวาส จัดการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะทำงานเป็นระยะเวลา 1 ปี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท 

ในโอกาสนี้ นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่ในการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย และได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและให้ความเชื่อมั่นกับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ว่า จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ขอให้น้องๆได้ทำหน้าที่ในการสอบครั้งนี้ อย่างเต็มความสามารถ ณ หอประชุมโรงเรียนนราสิขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสนายอนันต์  แสงชาตรี  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์ กล่าวว่า  การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งนี้  มีการประกาศรับสมัครบุคคล ใน 3  ตำแหน่ง ๆ  5 อัตรา 


คือ  ตำแหน่งพนักงานทั่วไป  สังกัดสำนักงานจังหวัดนราธิวาส  มีผู้สิทธิเข้ารับการประเมิน  จำนวน  295 คน   ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน  สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส มีผู้สิทธิเข้ารับการประเมิน  จำนวน  224  คน  และตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส  มีผู้สิทธิเข้ารับการประเมิน  จำนวน  58  คน   และมีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 2 และ 3 ตำแหน่ง  จำนวน  233  คนนายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สำหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ  สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้  ทางสำนักงานพัฒนาจังหวัด ได้กำหนดจัดขึ้น  3  วัน  ระหว่างวันที่  6-8  สิงหาคม  2564  และได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น