โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

จังหวัดนราธิวาส จัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "กองทุนแม่ของแผ่นดิน สันติวิธีสู่พื้นที่ปลอดภัย" (ชมคลิป)

 

จังหวัดนราธิวาส จัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "กองทุนแม่ของแผ่นดิน สันติวิธีสู่พื้นที่ปลอดภัย" (ชมคลิป)

 
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "กองทุนแม่ของแผ่นดิน สันติวิธีสู่พื้นที่ปลอดภัย" 

โดยมีนายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน 4 กลุ่มงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนนราธิวาส เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50  คน ณ บริเวณใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด

 
นายเจษฎา  จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส  เนื่องจากวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งปีนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินมีการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ มาแล้ว 17 ปี เพื่อให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตระหนักถึงความสำคัญของ กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ที่จะร่วมบูรณาการการทำงาน และขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดนราธิวาสให้บรรลุวัตถุประสงค์

 


สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน  การมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 16 กองทุน  และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตรให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 และประจำปี 2564  การมอบทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2564  และกิจกรรมมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน 16 กองทุน และการแสดงนิทรรศการของกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563 จำนวน 12 อำเภอ

 


ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนทั้งภายในและระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 315 หมู่บ้าน มีศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 43 ศูนย์

 


โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดนราธิวาสมีการขยายผลหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 16 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่ชนบท จำนวน 13 หมู่บ้าน และเป็นชุมชนในเขตเมือง จำนวน 3 ชุมชน และมีการส่งเสริมพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "กองทุนแม่ของแผ่นดิน สันติวิธีสู่พื้นที่ปลอดภัย"

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น