โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(ชมคลิป) จิตอาสาพัฒนา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " การกำจัดผักตบชวาคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพฯ

 

(ชมคลิป)  จิตอาสาพัฒนา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " การกำจัดผักตบชวาคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพฯ
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   จิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " 


คลิป..ความยาว 19 นาที

จิตอาสาพัฒนา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " การกำจัดผักตบชวาคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพฯ

https://youtu.be/wMqXFTVfwaQ


"… การทำงานทุกอย่าง ย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้าง เป็นเรื่องปรกติธรรมดา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะต้องรีบปฏิบัติแก้ไข ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด จักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที..."พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม พ.ศ.2560     "เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน "รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้ติดตามบันทึกเทปเพื่อนำเสนอให้ผู้ชมทางบ้านได้ติดตามรับชมผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ที่ผ่านมา กองทัพบก , กองทัพภาคที่ ๑ , กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ , จิตอาสาพระราชทาน , กรมชลประทาน , หน่วยราชการในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร , จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครปฐม
 ร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยริมคลองมหาสวัสดิ์จิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ สายน้ำยาวถึง 28 กิโลเมตร ..หลังจากจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวาพี่น้องประชาชนมีรอยยิ้ม ทุกชีวิตมีความสุขทุกครัวเรือนสามารถประกอบอาชีพสัญจรทางสายน้ำคลองมหาสวัสดิ์ได้อย่างปกติและสามารถประกอบอาชีพในช่วงสถานะการณ์โควิด- 19 ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้

ที่ดินพระราชทาน " บ้านศาลาดิน "  ชุมชนบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แต่เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียวทำนาปีละครั้งเป็นเหตุให้ประชาชนยากจน ขาดที่ดินทำมาหากินเป็นของตัวเอง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทราบถึงปัญหา จึงได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กับเกษตรกร จำนวน 1000 ไร่ เมื่อปีพ.ศ.2518 ซึ่งมีสำนักงานปฎิรูปที่ดินเป็นผู้ดูแลและจัดสรรที่ดิน ให้เกษตรกรแปลงละ 20 ไร่

 และให้เกษตรกรเข้ามาทำมาหากินในปี 2520  และเปลี่ยนการเกษตรผสมผสานโดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ชุมชนบ้านศาลาดินมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ชาวชุมชนบ้านศาลาดินเก็บผักตบชวามา สับตากแห้ง แล้วนำมาขายให้วิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน ชาวชุมชนได้นำผักตบชวาตากแห้ง มาผสม กับกาบมะพร้าวสับเล็ก แกลบ ดินบดละเอียด  และขี้เถ้า คุกเคล้าให้เข้ากันทำเป็นวัสดุปลูกต้นไม้ จำหน่ายถุงละ 10 บาท  ชาวชุมชนจะมีรายได้ สองทางคือ นำผักตบชวาตากแห้งมาขาย ได้กิโลล่ะ 20 บาท ผู้ทีมาผลิตดินพร้อมปลูก จะได้ข้าจ้างถุงล่ะ 2  บาท เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ จากผักตบชวา

     นายวันชัย สวัสดิ์แดง

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน  ผักตบชวา ผักอันตรายที่ได้ชื่อว่าเป็นวัชพืชร้ายแรงอันดับ 8 ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลำคลอง แต่รู้หรือไม่ว่าผักตบชวาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ผักตบชวาแม้จะเป็นตัวอันตรายสำหรับแม่น้ำลำคลอง แต่หากเราศึกษาผักตบชวาอย่างตั้งใจ จะพบว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมาก ใช้ทำปุ๋ยได้ , ใช้บำบัดน้ำเสีย , สามารถนำมารับประทานได้ , แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และผักตบชวาใช้ทำเป็นอาหารสัตว์

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินในวันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ธรณ์ชยะ ฐณิยะกิตติอังกูร ( woody ) พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR: ศิริพร จงศิริ   ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น