โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนบ้านศาลาดิน ที่ดินพระราชทาน และการดำรงชีวิตพอเพียงในช่วงสถานะการณ์โควิด -19 การนำวัชพืชผักตบชวามาสร้างรายได้ครอบครัวในช่วงสถานะการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดหนักขณะนี้ "

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนบ้านศาลาดิน ที่ดินพระราชทาน และการดำรงชีวิตพอเพียงในช่วงสถานะการณ์โควิด -19 การนำวัชพืชผักตบชวามาสร้างรายได้ครอบครัวในช่วงสถานะการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดหนักขณะนี้ "

 


    จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

" เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน "

 

กองทัพบก ห่วงใย พร้อมเคียงข้าง และช่วยเหลือประชาชนฝ่าวิกฤติสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน ”

 


กองทัพบก , กองทัพภาคที่ 1  โดยกองพลที่ 1 รักษาพระองค์   พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ทหารต้องดูแลประชาชนพร้อมช่วยเหลือ และคอยอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริง ตั้งแต่การเตรียมการจนจบสิ้นภารกิจ ทหารเป็นที่พึงของประชาชนในทุกโอกาส "

 

" โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " การกำจัดผักตบชวาในคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ,จังหวัด

นนทบุรี และ จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา "

 


 " ที่ดินพระราชทาน " บ้านศาลาดิน "

 

 ชุมชนบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แต่เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียวทำนาปีละครั้งเป็นเหตุให้ประชาชนยากจน ขาดที่ดินทำมาหากินเป็นของตัวเอง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทราบถึงปัญหา จึงได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กับเกษตรกร จำนวน 1000 ไร่ เมื่อปีพ.ศ.2518 ซึ่งมีสำนักงานปฎิรูปที่ดินเป็นผู้ดูแลและจัดสรรที่ดิน ให้เกษตรกรแปลงละ 20 ไร่

 และให้เกษตรกรเข้ามาทำมาหากินในปี 2520  และเปลี่ยนการเกษตรผสมผสานโดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ชุมชนบ้านศาลาดินมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ชาวชุมชนบ้านศาลาดินเก็บผักตบชวามา สับตากแห้ง แล้วนำมาขายให้วิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน ชาวชุมชนได้นำผักตบชวาตากแห้ง มาผสม กับกาบมะพร้าวสับเล็ก แกลบ ดินบดละเอียด  และขี้เถ้า คุกเคล้าให้เข้ากันทำเป็นวัสดุปลูกต้นไม้ จำหน่ายถุงละ 10 บาท  ชาวชุมชนจะมีรายได้ สองทางคือ นำผักตบชวาตากแห้งมาขาย ได้กิโลล่ะ 20 บาท ผู้ทีมาผลิตดินพร้อมปลูก จะได้ข้าจ้างถุงล่ะ 2  บาท เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ จากผักตบชวา

     นายวันชัย สวัสดิ์แดง  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน

 


  ผักตบชวา ผักอันตรายที่ได้ชื่อว่าเป็นวัชพืชร้ายแรงอันดับ 8 ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลำคลอง แต่รู้หรือไม่ว่าผักตบชวาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ผักตบชวาแม้จะเป็นตัวอันตรายสำหรับแม่น้ำลำคลอง แต่หากเราศึกษาผักตบชวาอย่างตั้งใจ จะพบว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมาก ใช้ทำปุ๋ยได้ , ใช้บำบัดน้ำเสีย , สามารถนำมารับประทานได้ , แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และผักตบชวาใช้ทำเป็นอาหารสัตว์

 

คลองมหาสวัสดิ์ เป็นคลองที่ไหลเป็นที่กั้นระหว่างอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ,เขตตลิ่งชัน ,เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นจากคลองลัดบางกรวย หรือคลองบางกอกน้อย ไหลผ่านพุทธมณฑล ออกไปบรรจบที่แม่น้ำท่าจีน ที่ตำบลงิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีความยาวถึง 28 กิโลเมตร โดยเวลานี้คลองมหาสวัสดิ์ เป็นเส้นทางการเดินทางโดยเรือที่สำคัญของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงโดยสายน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการเกษตรกรรม

 


 อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินในวันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น