โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ชาวนราธิวาส สืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปาชีพไทย ก้าวไกล เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

 

ชาวนราธิวาส สืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปาชีพไทย ก้าวไกล เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

 


     


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายอนันต์  แสงชาตรี  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส  มอบหมายให้นางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส   ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมกลุ่มทอผ้าวัดราษฎร์สโมสร ตำบลรือเสาะ  อำเภอรือเสาะ โดยมี นางสาวนูรีฮัน  หะสาเมาะ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ   ต้อนรับและร่วมประชุม ปรึกษาการจัดทำโครงการศิลปาชีพ ประเภทผ้าทอ ปี 2564  ณ ศูนย์ศิลปาชีพวัดราษฎร์สโมสร  ตำบลรือเสาะ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการยกระดับทักษะการทอผ้าลายขอสิริวัณณวรีฯ  (งบจังหวัด) ซึ่งมีนางเดือนเพ็ญ หิรัญ ครู/ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มฯ ทอผ้า ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ให้ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะใช้ในการดำเนินโครงการฯ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัสดุและเส้นด้ายในการทอผ้าหมัดหมี่  ลายขอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีฯ  
จากเดิมที่กลุ่มทำผ้ายกดอกและผ้าสีพื้น นำส่งกองงานศิลปาชีพฯ เพียงอย่างเดียว  เพื่อเป็นช่องทางให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภค 

ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาส ได้ส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ เพื่อรักษา สืบสาน และต่อยอด และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  การเยี่ยมเยียนครั้งนี้ ปฏิบัติ ภายใต้มาตรการการควบคุมสถานการณ์โควิค 19 อย่างเคร่งครัด

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น