โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดนราธิวาส มอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ COVID – 19 (มีคลิป)

 

คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดนราธิวาส มอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ COVID – 19 (มีคลิป)

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


   เมื่อวันที่ (16 กรกฏาคม  2564 ที่ผ่าน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธมณฑล จังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส  คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส โดย พระโสภณคุณาธาร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม  สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วม มอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ COVID - 19 ในกิจกรรม สังฆสามัคคี เพื่อสังคม ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด 2019 จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายวิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี  รับมอบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม
            ทั้งนี้ นายวิชัย  ทิพรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส  ได้ถวายการต้อนรับและกล่าวรายงานพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดพิธี

  


       สำหรับเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่มอบให้จังหวัดนราธิวาสนำไปใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เงินสด จำนวน 178,280 บาท พัดลม จำนวน 66 ตัว สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่นๆ ได้แก่ น้ำดื่ม สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก หน้ากากอนามัย อีกจำนวนหนึ่ง


         ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ในจังหวัดนราธิวาสยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งหน่วยงานราชการโดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุขยังมีทรัพยากรไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19ทางคณะสงฆ์ในฐานะองค์กรหลักของสังคม จึงมีมติร่วมกันในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ที่จะรวบรวมปัจจัยและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อมอบให้จังหวัดนราธิวาสได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดนราธิวาสต่อไป

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น