โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลาได้รับการประสานจากศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จซต.ถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์และวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19ในพื้นที่ จซต

 

   สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลาได้รับการประสานจากศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จซต.ถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์และวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19ในพื้นที่ จซต

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน @ชายแดนใต้/ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ จซต./รายงาน

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา(สมพ)นำโดยร้อยเอก หิรัญย์เศรษฐ แสงเทียน  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จ.ยะลา พร้อมด้วยสมาชิกรวมไทย


        ซึ่งได้รับการประสานจากศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพ.จชต.) มอบหมายถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์และวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่อยู่ห่างไกล ยากลำบากและมีไทยพุทธจำนวนน้อยอาศัยอยู่รอบวัด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

         ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน พระสงฆ์และวัดที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

1 ความคิดเห็น: