โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กองทุนสวัสดิการสวัสดิการชุมชนตำบลสุไหงปาดี มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกองทุนได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 17รายๆละ300บาท

 

กองทุนสวัสดิการสวัสดิการชุมชนตำบลสุไหงปาดี มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกองทุนได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 17รายๆละ300บาท     เมื่อวันที่  23 กค.2564ที่ผ่านมา    ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุไหงปาดี ได้มอบหมายให้นางมยุรี จันแดง  เลขานุการ  นางอัมพร นุเคราะห์ชน  นางสุภาพ ทองเลิศ คุณอำนวย บุตรมาตา  คุณกมลภา เสนประดิษฐ์ กรรมการกองทุน 
เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกองทุนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 จำนวน 17 ราย ๆ ละ 300 บาท ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสุไหงปาดี     

 

          วิจิตร สกุลแก้ว     รองประธานกองทุน               รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น