โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เบตงยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ขั้นสูงสุดเข้มงวด 10 จังหวัดตั้งด่านตรวจเข้ม24 ชม.

 เบตงยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ขั้นสูงสุดเข้มงวด 10 จังหวัดตั้งด่านตรวจเข้ม24 ชม.
 ยะลา นายอำเภอ เบตงปล่อยแถวหน่วยกำลังในพื้นที่ตั้งด่านตรวจเข้มรอยต่อระหว่างอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เข้มตรวจคัดกรองประชาชนเข้า-ออกพื้นที่ ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ขั้นสูงสุดเข้มงวด 10 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงตั้งด่าน 24 ชม.เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง ทำการปล่อยแถวหน่วยกำลัง ยกระดับมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 27) เพื่อมุ่งจำกัดการเคลื่อนไหว ลดการรวมกลุ่มของบุคคล โดยห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน
 นับแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้ใช้บังคับ พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี หน่วยกำลังในพื้นที่ หน่วยกำลังภาคประชาชน และ กู้ชีพ-กู้ภัย ร่วมปล่อยแถว ฯ ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา หลังจากนั้น ได้ออกตรวจเยี่ยมจัดตรวจ สร้างความเข้าใจการปฏิบัติแก่ร้านค้า และประชาชนในเขตตำบลยะรม และเทศบาลเมืองเบตง เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา -2019ขณะที่ทางด้านฝั่งขาเข้าเขตเมืองเบตง ที่ด่านตรวจร่วม ศอร.  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเบตง ฝ่ายปกครอง  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ และ อสม ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาสและจังหวัดสงขลา  โดยในภาพรวมประชาชนที่เข้า-ออกในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ขณะที่ร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองเบตง ปรับตัว หลัง ศบค.ยกระดับป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดนั่งทานที่ร้าน ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น

ส่วนทางทหารชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4  และ ตชด.4405และ4406 ยังคงสนธิกำลังกันออกลาดตระเวนพื้นที่แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย อย่างต่อเนื่อง ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของผู้คนรวมทั้งในส่วนของแรงงานไทยและต่างด้าว หลังมาเลเซียยังไม่ปลอดล็อกดาวน์ส่วนสถานการณ์โควิดในมาเลเซียยังไม่คลี่คลาย และทางรัฐบาลมาเลเซียยังได้ประกาศขยายเวลาล็อกดาวน์ประเทศออกไปอีกคาดว่าอาจจะใช้เวลาอีกอย่างน้อยประมาณ 2-3 สัปดาห์ เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อในมาเลเซียยังคงพุ่งสูงอยู่ที่วันละประมาณ 4-5 พันคน ซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงฝั่งไทยก็ยังคงเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันสำหรับสถานการณ์โควิดใน อ.เบตงนั้น วันนี้ (12 ก.ค.) พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 10 ราย ป่วยสะสม 276 ราย กำลังรักษา 54 ราย รักษาหายแล้ว 216 ราย ส่งต่อ 1 ราย เสียชีวิต 5 ราย

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 080-036-2786

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น