โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

" ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง " " สถานีมีรัก ปลูกผักกันเอง " ..ตำรวจทางหลวง อุดรธานี เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและครอบครัว

 

" ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง "       " สถานีมีรัก  ปลูกผักกันเอง "     ..ตำรวจทางหลวง

อุดรธานี เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและครอบครัว

" ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง "       " สถานีมีรัก  ปลูกผักกันเอง "     ..ตำรวจทางหลวง

อุดรธานี เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและครอบครัว

คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง

 ได้มาตรวจเยี่ยมเยือน สถานีตำรวจทางหลวงอุดรธานีและมอบแอล

กอฮอล์ 30 แกลลอน, หน้ากากอนามัย 50 กล่อง, ข้าวสาร 500 กก. และทุนการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่

ตำรวจทางหลวงอุดรธานีโดยพันตำรวจโท ศิวกริช ดิษย์บุญรัตน์ สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 4 (อุดรธานี) กองบังคับการตำรวจทางหลวง

และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยในการนี้ได้ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว
ในโครงการ “สถานีมีรัก  ปลูกผักกินเอง” ร่วมกับ

กลุ่มแม่บ้านตำรวจทางหลวงอุดรธานี เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งได้มอบโอวาท ข้อแนะนำ

 ในการดำเนินชีวิตและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและกลุ่มแม่บ้านตำรวจทางหลวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป

ทำทุกอย่างด้วยสำนึก เพราะเราคือ “ตำรวจทางหลวง” (อุดรธานี)
CR: ศิริพร จงศิริผู้อำนวยการใหญ่ผลิต  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น