โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วัดเกษมประทีป ต.เกาะสะท้อน สร้างโมเดลสื่อออนไลน์ เกินเป้า ปิดบัญชียอด เงินบริจาด จัดซื้อที่ดิน ถวาย ๑,๕๕๓,๒๘๖.๒๖ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์)(มีคลิป)

 

 วัดเกษมประทีป ต.เกาะสะท้อน สร้างโมเดลสื่อออนไลน์ เกินเป้า  ปิดบัญชียอด   เงินบริจาด จัดซื้อที่ดิน ถวาย ๑,๕๕๓,๒๘๖.๒๖ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์)(มีคลิป)   


  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ  จชต.
    ตามที่สื่อปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  ระดมจิต เป็นสื่อกลาง อนุโมทนา ร่วมด้วยช่วยกัน แชร์  ร่วมบริจาคเงินจัดซื้อที่ดินถวายวัดเกษมประทีป  ต.เกาะสะท้อน อ.  ตากใบ จ. นราธิวาส  โดยกรรมการวัด ผู้นำชุมชน ได้มอบหมายให้คณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ๑) พระครูเกษมธรรมโกศล /เจ้าอาวาส  ๒) นายสุทธิพงศ์ สินทรัพย์ /ประธานกรรมการวัด ฯ   ๓) นายเจริญ นิลวิจิตร์ /กรรมการวัด ฯ       ๔)นางดาริน จันทร์เพ็ญ / กรรมการวัดฯ) ๕) นางสาวเอมอร ทิมเทพ / กรรมการและเลขานุการ 
เป็นคณะทำงานเปิดรับบริจาคเงินจัดซื้อที่ดิน ตามที่มีผู้แสดงเจตจำนงขายที่ จำนวน    ไร่    งาน  ๕๕  ตารางวา  เพื่อถวายเป็นธรณีสงฆ์วัดเกษมประทีป โดยเปิดรับบริจาคตั้งแต่ ๒๕เมษายน ๒๕๖๔ มาจนถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)  นั้นยอดเงินบริจาคได้ตามเป้าหมายแล้ว   1,504,441.36 บาท                  บัดนี้ทางวัดได้รับเงินบริจาคตามจำนวนที่กำหนดแล้ว  จึงมีความเห็นพ้องกันให้มีการแจ้งธนาคารกรุงไทยสาขาตากใบ ปิดบัญชีรับบริจาค เลขที่บัญชี  ๙๒๒-๐-๕๑๐๕๕-๓ ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อจัดซื้อที่ดินวัดเกษมประทีปซึ่งวันนี้คณะทำงานเปิดรับบริจาคได้ดำเนินการปิดบัญชีนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ โดยมียอดเงินบริจาคเข้าบัญชีสุทธิ  ,๕๕๓,๒๘๖.๒๖ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์)
         คณะกรรมการวัดเกษมประทีป ผู้นำชุมชน พุทธบริษัทวัดเกษมประทีปกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณต่อทุกท่าน    ที่ได้ร่วมบริจาค และมีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้

       ขอบพระคุณในความมีจิตอันเป็นกุศลยิ่งของทุกท่านครับ แม้ในช่วงที่เราทั้งหลายกำลังเผชิญกับโควิด-19 แต่เราชาวพุทธก็ไม่ลืมที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดูแลรักษาชุมชนไทยพุทธของเรา        อนุโมทนาบุญอันยิ่งใหญ่นี้กับทุกๆ ท่านด้วย        ด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีปกเกล้า ฯ เทพศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อำนวยพรให้ทุกท่าน จำเริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีสุขภาพพลานามัย แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลาย ประกอบหน้าที่การงาน มุ่งหมายประการใด ขอจงสำเร็จ สำเร็จ จงทุกประการ       สำหรับ การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวคณะทำงานจะได้นำเสนอผ่านสื่อปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ เป็นระยะๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น