โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564

📣ทหารพราน 48 ร่วมกับ ร.151พัน 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

 

📣ทหารพราน 48 ร่วมกับ ร.151พัน 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความดี ด้วยหัวใจ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
⏩⏩หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกับ กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่151 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความดีด้วยหัวใจ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ วัดปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด 

(double arrow right)(double arrow right)สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ที่รกสูง ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ และล้างห้องน้ำวัด รวมทั้งมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโึควิด-19ทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสำนึกให้เราร่วมกันทำความดี พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกายและแรงใจเพื่อสาธารณะ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

 

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

                      

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น