จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(มีคลิป) 🏷แม่ทัพภาคที่ 4 ให้กำลังใจ สร้างความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการฉีดวัคซีน covid-19 ในพื้นที่อำเภอระแงะ ช่วยชาติสร้างภูมิคุ้มกัน ผ่านวิกฤตการณ์ covid 19 ไปด้วยกัน🏷

 

(มีคลิป) 🏷แม่ทัพภาคที่ 4 ให้กำลังใจ สร้างความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการฉีดวัคซีน covid-19 ในพื้นที่อำเภอระแงะ ช่วยชาติสร้างภูมิคุ้มกัน ผ่านวิกฤตการณ์ covid 19 ไปด้วยกัน🏷

 วันนี้ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางให้กำลังใจผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ตลอดจน บุคคลากรทางการแพทย์ และ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำเภอระแงะ ที่ได้ประสงค์ลงทะเบียนเอาไว้ผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด 19 ตามลำดับ

 


โดยบรรยากาศที่โรงพยาบาลระแงะ ได้จัดแบ่งโซนพื้นที่รองรับประชาชนที่มารับบริการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายชื่อ จากนั้นเข้าจุดตรวจคัดกรอง ล้างมือ วัดอุณหภูมิ ก่อนไปตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้  ทั้ง จุดตรวจสอบ จุดลงทะเบียน จุดประเมินความเสี่ยง ให้คำปรึกษาแนะนำจากเจ้าหน้าที่ จนกระทั่งเข้ารับฉีดวัคซีน ไปจนถึงการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน โดยแม่ทัพภาคที่ 4  ได้พูดคุยทักทายพี่น้องประชาชนที่มารับบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ และความปลอดภัย ก่อนกล่าวว่า "ตนเองได้ผ่านการฉีดวัคซีนโควิด 19 มาแล้วทั้ง 2 เข็ม ไม่ได้มีอันตรายใด ๆ จึงอยากให้พี่น้องประชาชนได้มีความเชื่อมั่น ให้ความร่วมมือในมาตรการของรัฐบาลที่มอบให้ เพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนเท่ากับว่า ทุกคนมีส่วนในการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับจังหวัด ให้กับประเทศ ตัวเองปลอดภัย และคนใกล้ชิด ก็จะปลอดภัยไปด้วย" ■■■

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น