โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ชมคลิป) จังหวัดนราธิวาสติดตามพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

(ชมคลิป) จังหวัดนราธิวาสติดตามพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาสติดตามพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ สำนักสงฆ์ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
 ได้มอบหมายให้นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางสาวณัฐชยา ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางพจนารถ เหล่าที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และคณะฯ 

ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติฯ รอบตัดสิน จาก 3 อำเภอที่เข้ารอบ ประเภท ผู้นำศาสนา คือ พระสมุห์นพเดช  ฐิตะเตโช หัวหน้าที่พักสำนักสงฆ์ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม  โดยได้มีการนำเสนอด้วยการบรรยาย,ให้ดูวีดีโอและสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และให้ข้อมูลต่างๆ ในประเด็นข้อซักถามจากทางคณะกรรมการ  ณ ที่พักสำนักสงฆ์ธรรมสถานศรีภิญโญศรัทธาราม ชุมชนศรีภิญโญ หมู่ที่ 6 บ้านธรรมเจริญ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

พร้อมกันนี้ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ เช่น ปลูกผักหลากหลายชนิด การเพาะเห็ดฟาง การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงปลา และครัวเรือนต้นแบบการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากการลงติดตามในพิ้นที่ในครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการสร้างต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนต่างๆ

 ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งการดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กองกำลังในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำสตรี ผู้นำอช. นพต. นพร.และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมให้การต้อนรับ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น