โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ตามคำเรียกร้องผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนออกอากาศ " เกษตรกรไทย” เป็นกระดูกสันหลังของชาติ "

           รายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   ตามคำเรียกร้องผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนออกอากาศ      " เกษตรกรไทย”   เป็นกระดูกสันหลังของชาติ "
          รายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   ตามคำเรียกร้องผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนออกอากาศ วันจันทร์ที่ 24  พฤษภาคม พ.ศ.2564

เวลา 23.30 น.- 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 


       " เกษตรกรไทย”   เป็นกระดูกสันหลังของชาติ "

 

 "  วิถีชีวิต..ลูกชาวนา         แผ่นดินธรรม                   แผ่นดินทอง   พี่น้องประชาชนชาว   หนองจอก กรุงเทพฯ "

 


  " ข้าวของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

 สืบสาน รักษา ต่อยอด ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ "

 


 " แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร "

 

         รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ตามคำเรียกร้องผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน ออกอากาศตามคำเรียกร้องออกอากาศวันจันทร์ที่ 24

พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 23.30 น.-00.00 น.

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  คุณสุรียฺพร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

 


CR:  ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น