โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์ ..ตามคำเรียกร้องผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนออกอากาศ...

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์  ..ตามคำเรียกร้องผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนออกอากาศ...    ..วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เวลา 23.30 - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 


   " ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ "

 

   " ข้าวของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

 สืบสาน รักษา ต่อยอด ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ "

 

 " แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร "

    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก...ได้ลงพื้นที่และจัดกิจกรรมร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร

 และบริษัทอีโค่ เลเท๊กซ์ จำกัดพร้อมพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน

ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  การทำนา   แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองหนองจอก กรุงเทพฯ

ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความดี ถวาย พ่อหลวงรัชกาลที่9  และ สืบสาน รักษา ต่อยอด รัชกาลที่ ๑๐ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสำนึกในบุญคุณ

ของบูรพระมหากษัตริย์ไทย รายการคืนคุณให้แผ่นดินพร้อมพี่น้องประชาชนเขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ ร่วมแรง

ร่วมใจ ทำความดี   เพื่อคืนคุณให้แผ่นดิน

 


การทำนา        ....หมายถึง

 การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว การปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และบริบทของพื้นที่นั้นและสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ ในแหล่งที่ต้องอาศัยน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียว ก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตกสม่ำเสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมดพอดี

 

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 ร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ได้มาร่วม นาดำ...นาโยน

และนาหว่าน ในแปลงนา

ของคุณบุษบา พุ่มพวง

-ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกัมปงบึงปรง และ ประธานโรงเรียนเกษตรและชาวนากัมปงบึงปรง หนองจอก กรุงเทพมหานคร-ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกัมปงบึงปรง

การดำนาที่รายการคืนคุณให้แผ่นดินร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนชาวเขตหนองจอกร่วมแรงแรงใจช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวที่กำลังตั้งท้องเหลืองอร่ามในแปลงนาของ คุณเดชา นุตาลัย

ประธานคณะทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช

.. ตลอดชีวิตของคุณเดชา นุตาลัย มีอาชีพในการทำเกษตรกรรม  การทำนาปลูกข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ข้าวปลอดภัยจากสารพิษ และกลุ่มสีข้าวเศรษฐกิจชุมชนเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินนำเสนอกระดูกสันหลังของประเทศชาติ

 

...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.40 น. - 00.00 น.

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

 

CR:  ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น