โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

ขอเชิญร่วมงานประกาศเกียรติคุณรางวัล คุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จ โครงการงานประกาศรางวัลกินรีทองคำ มหาชน (Golden Kinnaree Awards)

ขอเชิญร่วมงานประกาศเกียรติคุณรางวัล คุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จ โครงการงานประกาศรางวัลกินรีทองคำ  มหาชน  (Golden Kinnaree Awards)
โครงการงานประกาศรางวัลกินรีทองคำ🏆🏆🏆


ขอเชิญร่วมงานประกาศเกียรติคุณรางวัล คุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จ  รางวัลกินรีทอง มหาชน  (Golden Kinnaree Awards)   ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

ศาลาโนตรี สุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประธามอบในพิธี พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร“สังคมจะก้าวไกล บ้านเมืองจะพัฒนา คนที่ควรค่าต้องได้รับการยกย่อง.. เพราะความสำเร็จของภาคส่วนธุรกิจองค์กรตลอดจนความสำเร็จบุคคล ควรเป็นแบบอย่างอันดีต่อสังคมและได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างคู่ควร”ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “กินรีทอง มหาชน” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศคุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จ จัดขึ้นและได้รับการสนับสนุนโดยชมรมปันน้ำใจ อุ่นไอรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเชิดชูแก่บุคคลที่ประสบความสำเร็จด้วยกันในหลายสาขารางวัล ทั้งด้านบุคคลบันเทิงและสื่อสารมวลชน รวมทั้งบุคคลตัวอย่างทรงคุณค่าต่อสังคม ซึ่งที่น่ายกย่องดีเด่นอีกหลายสาขารางวัล และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคลให้สามารถประพฤติปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างดีเยี่ยมสืบต่อไป  

โดยกำหนดการงานประกาศรางวัลกินรีทอง มหาชน เพื่อเชิดชูเกียรติยศคุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายม 2564 ณ ศาลาดนตรีสุริยะเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอีกด้วย


กรุณาแต่งกายเข้าร่วมงานด้วยชุดสุภาพสากล

🔴รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย🔴


ร่วมสมทบทุนโครงการช่วยเหลือ  ประสบภัยพิบัติต่างๆมอบทุนการศึกษา  แก่น้องๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

ของชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก
โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้๑.เป็นบุคคลที่ทำ ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ ริเริ่มหรือสนับสนุน โครงการสาธารณประโยชน ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และการเมือง ตลอด ถึงการค้นคว้า

และวิจัยต่างๆ

๒.เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างลึกซึ้งต่อผู้มีพระคุณ

๓.เป็นผู้ที่แสดงออกซึ่งความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยการอุทิศตนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

๔.เป็นผู้ที่แสดงออก ซึ่งการปกป้อง พิทักษ์บุคคลอื่น หรือสังคม ด้วยความกล้าหาญเสียสละ 

โดยไม่เกรงกลัวต่อภยันตราย

๕.เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบตนเอง ต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่อสัตย์โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการทำงาน


เอกสารเพิ่มเติมดังนี้


๑. มีหลักฐานรับรองตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ อาทิ สำเนาบัตรประชาชน

๒. มีเอกสารและหลักฐานยืนยันในการประกอบอาชีพที่สุจริต อาทิ ใบรับรอง จากบริษัท ฯลฯ หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เช็คประวัติและคุณสมบัติ


👉 ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือรับคำปรึกษาได้ที่คณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ชมรมปันน้ำใจ อุ่นไอรักหรือตัวแทนชมรมฯ


📌งานมีการจัดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ​ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง​กำหนดการจัดงานทางเราจะรีบแจ้งให้ทราบค่ะ​ เนื่องจากสถานการณ์​โควิด-19​ อาจทำให้มีการเลื่อนการจัดงาน​ออกไป​ แต่ทุกท่านสามารถเสนอรายชื่อมาไว้ก่อนได้เลยค่ะ🌟ชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก🌟

องค์กรอิสระเพื่อสาธารณประโยชน์

⚡ผู้จัดงานและออแกไนซ์เซอร์ชื่อดังระดับประเทศ⚡

👉ท่าน กฤต สุวรรณวิไล 

( คุณจิมมี่ )

ประธานชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก


ผู้ร่วมจัดงาน


👉คุณ ธงชัย ยานพาณิชย์

♥️DR.PATTRESIA♥️

ฉายาโหราศาสตร์

อาจารย์แพทรีเซีย ศรีมันตรา

ดร. ทัศนีย์ ยานพาณิชย์ 


 👑Contact Info👑Line: https://line.me/ti/p/x39l9JGSpC


E-mail: pattresia69@gmail.com


📲:09-17-16-1555

 

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเพิ่มเติม


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น