โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 

นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และหมู่บ้านที่มีผลการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 


นายอนันต์  แสงชาตรี  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่า  ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม 2564 และกำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกใน 4 ประเภท คือ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ผู้นำทางศาสนา  บ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน  และประเภทหมู่บ้านที่มีผลการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น 
ระหว่างวันที่  26 28 เมษายน  2564 ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมดีเด่น จาก 13 อำเภอ โดยให้มีการนำเสนอโดยวิธีการบรรยายและนำเสนอในรูปแบบวีดีโอ โดยผู้ที่มีผลงานดีเด่นแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ส่วนผู้นำศาสนาที่ชนะเลิศระดับจังหวัด จะต้องนำเสนอผลงานเพื่อเข้าสู่การคัดเลือก ผู้นำดีเด่น ในระดับเขตตรวจราชการของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป สำหรับประเภทองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นและผู้นำศาสนา

 จังหวัดจะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 3 อำเภอ และคณะกรรมการชุดใหญ่จะลงไปติดตามในพื้นที่ของแต่ละแห่ง ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นการสร้างต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรม ที่มีผลงานดีเยี่ยมและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนต่างๆ ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปด้วยเรียบร้อย โดยปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น