โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

จากวันนั้น.. ถึงวันนี้.. ภายใต้แนวคิด “ เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก “การปฏิบัติธรรมซึ่งเป็น “โลกุตตรวิสัย” ..มาดามแม่ ดร. ต้นบุญ วิสาขา วีรสตรีในดวงใจ มูลนิธิ ต้นบุญวิสาขา แห่ง นสพ.เดลิมิเร่อร์

 

จากวันนั้น..  ถึงวันนี้..   ภายใต้แนวคิด “ เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก การปฏิบัติธรรมซึ่งเป็น โลกุตตรวิสัย   ..มาดามแม่ ดร. ต้นบุญ วิสาขา วีรสตรีในดวงใจ  มูลนิธิ ต้นบุญวิสาขา   แห่ง นสพ.เดลิมิเร่อร์ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.เว็ปสื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ รายงาน 

มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี    อีกหนึ่งสตรีผู้ยิ่งใหญ่   แม่พระในดวงใจ...


        บนถนนชีวิตอันยาวนาน กว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้  มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี  ประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ และประธานมูลนิธิ ต้นบุญวิสาขา เดิมท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและเดินทางสายธารบุญ เป็น ต้นบุญนำพาผู้คน และคณะศรัทธาร่วมกันทำบุญ สร้างพระ และสถานปฎิบัติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี ท่านถือวัตรปฏิบัติ นุ่งขาวห่มขาว นานกว่า ๔๐ปี 

ภายใต้แนวคิด เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก การปฏิบัติธรรมซึ่งเป็น โลกุตตรวิสัย มุ่งปฏิบัติให้บรรลุถึงมรรค ผล นิพพาน ซึ่งมีความแตกต่างจาก โลกียวิสัยในชีวิตประจำวัน ประกอบธุรกิจมุ่งหวังประสบความสำเร็จ ความก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ ท่านก็ปฏิบัติตนควบคู่กัน มุ่งหวังให้ทุกๆคนในมวลมนุษยชาติ มีคุณธรรม และจริยธรรม ปฏิบัติตามแนวคำสอนขององค์พระศาสดา ในแต่ละศาสนา มวลมนุษย์โลกจะอยู่ได้ ด้วยความสงบและสันติสุข สังคมของเราจะน่าอยู่ได้ ถ้าหากคนบนโลกใบนี้ รู้จัก "ให้" มากกว่า "การรับ"
 ซึ่งก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนมาก พร้อมจะเป็น "ผู้ให้" และรังสรรค์สิ่งงดงาม เพื่อสร้างรอยยิ้มและแบ่งปันความสุขให้กับสังคม  มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี ปรารถนาที่จะเป็น ผู้ให้  ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส เพื่อสร้างรอยยิ้มและขวัญกำลังใจ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ททมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก A giver is always beloved. เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจสร้างความมั่นคงขั้นพื้นฐานคุณภาพชีวิตให้กับทุกๆคน "อโรคยา ปรมา ลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ" ประกอบด้วย ๑.โครงการ น้ำ คือชีวิต เพื่อสุขภาพ  น้ำ ไฮโดรเจน ต้นบุญ”. (Ton Boon Hydrogen water) มาตรฐานวิถีชีวิตใหม่
 คือน้ำด่างต้านอนุมูลอิสระ สำหรับดูแลสุขภาพ ๒.โครงการ นวัตกรรม วารีบำบัด โอโซน ต้นบุญ” (Ton Boon Ozone Hydrotherapy) วิถีชีวิตใหม่ สุขอนามัยพื้นฐาน วารีบำบัด รักษาโรคไม่ต้องพึ่งยา ๓.โครงการ เครื่องฟอกอากาศ โอโซน ต้นบุญ”(Ton Boon Ozone air purifier) ฆ่าเชื้อโรคในอากาศและพื้นผิว ส่งมอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  ๓ โครงการ ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ ต้นบุญ วิสาขา ทั่วประเทศและต่างประเทศ เพื่อดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกๆคน สู่วิถีชีวิตใหม่ New Normal

มาดามแม่ ดร.ต้นบุญวิสาขา อมตะเศรษฐี ได้เดินทางไปร่วมสายบุญ ณ ลุมพินีวัน พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถานของชาวพุทธ ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติ ขององค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้า ณ ประเทศเนปาลในปัจจุบัน ลุมพินีวัน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกความภาคภูมิใจของ มาดามแม่ ดร.ต้นบุญวิสาขา อมตะเศรษฐี ได้รับความเมตตาจาก มหาเถรสมาคมแห่งเนปาล อนุญาตให้สร้างมหาวิหารขึ้น ณ ลุมพินีวัน เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกาอัญเชิญประดิษฐานชั้นบน ซึ่งประทานมาจากพระวัสกดุเว มหินทวังสะ มหานายกเถระ ประธานสงฆ์อมรปุระนิกาย สมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศศรีลังกา  ส่วนภายในฐานมหาวิหารชั้นล่างองค์นี้ จัดตั้งเป็น ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ ต้นบุญ วิสาขา” เพื่อให้พุทธศาสนิกชน มาร่วมวิปัสสนากรรมฐาน เจริญสมาธิ สำหรับบริเวณโดยรอบภายนอก จัดเป็นสวนป่าลุมพินีวัน มีต้นสาละและรูปปั้นพระนางมายาเทวี พร้อมพระพุทธเจ้าองค์น้อย ก้าวพระบาทออกไปได้ ๗ ก้าว บนดอกบัว และให้ใช้ชื่อว่าวัดต้นบุญวิสาขานับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะศรัทธาในต่างประเทศให้ความไว้วางใจ ด้วยความไม่ประมาทในชีวิต ให้มีความสุขในชาตินี้ และชาติต่อๆไป ด้วยการสั่งสมบุญบารมี ตามบัญชาจากเบื้องบน ลิขิตเพื่อการพ้นทุกข์ ๑๑๓ ปี ปรารถนาเข้าสู่นิพพาน

เพื่อมอบสิ่งที่งดงามให้แก่เด็ก คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จึงเกิดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันอิ่มบุญ สร้างรอยยิ้ม เพื่อเพื่อน เป็นประจำทุกๆเดือน โดยมาดามแม่ ดร.ต้นบุญวิสาขา อมตะเศรษฐี จัดนำอาหารเครื่องดื่มและของรางวัลมากมาย ณ บ้านราชาวดีหญิง หรือ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) ปากเกร็ด นนทบุรี สลับกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี (บ้านคนชรารังสิต คลอง๕) อยู่เป็นประจำ


 พร้อมเปิดโลกสร้างรอยยิ้ม และให้โอกาสแก่บรรดาเด็กๆผู้ด้อยโอกาส ได้สัมผัสบรรยากาศชายทะเลบางแสน ชลบุรี พร้อมด้วยพันธมิตรร่วมสายบุญ เช่น สถาบันมาร์คธาวิน (Mark Thawin Ultimate Hair Solution) และเหล่าบรรดาดาราศิลปิน นักร้อง นักแสดง รวมพลังจิตอาสา สร้างความบันเทิงอีกด้วย ร่วมด้วยสมาชิกครอบครัวเดลิมิเร่อร์ ร่วมบริจาคเงิน และเสียสละเวลา แรงกาย สติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ปัจจุบันทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจร้ายแรง สามารถติดต่อ แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน  เหตุการณ์กู้ชาติให้พ้นภัยโควิด-๑๙ ครั้งนี้ มาดามแม่ ดร.ต้นบุญวิสาขา อมตะเศรษฐี จัดโครงการจิตอาสาคนไทยไม่ทิ้งกัน...ปันน้ำใจ  จากผลกระทบทุกหย่อมหญ้า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำอาชีพอะไร ให้กับคนที่ตกงาน หรือโดนพักงาน ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนหลายๆพื้นที่ จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ข้าวสาร มาม่า และแมสก์หรือหน้ากากอนามัย พร้อมอาหารปรุงสด นำมาแจกเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยความรัก ความปรารถนาดี อยากให้ทุกคนมีความสุข ร่วมกันก้าวข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน มีจิตอันเมตตาไมตรี ทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์โดยถ้วนหน้า ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา  "เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก" Love makes the world go 'round.

                สำหรับทิศทางหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ที่เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี เข้าสู่โลกดิจิตอล ระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาท เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวัน และเข้าถึงทุกวงการ แม้กระทั่งวงการสื่อมวลชนทั่วโลก โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ จำเป็นต้องปรับตัวเอง อย่างหนัก องค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ต่างต้องปิดตัวลง ขณะที่นักข่าวจำนวนไม่น้อย มีโอกาสสูงที่จะตกงาน หนึ่งในทางรอด ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ แนวโน้มของ สื่อดิจิทัลยังคงเติบโตอย่างแข็งแรงต่อเนื่องนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศได้รับการตอบรับจากหลายฝ่ายมุ่งสู่โลกดิจิตอล แต่ในเวลาเดียวกัน สื่อมวลชนที่อยู่มานานในประเทศไทยอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ กลับต้องเผชิญกับความท้าทายในยุค 4.0 ปัจจุบันประเทศไทยมีสื่อออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย ยังรวมถึงบรรดาแอดมินเพจ เฟซบุ๊กต่างๆ ขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์เองก็หันมาจริงจังกับการทำตลาดผ่านเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย โดยหวังแย่งชิงทั้งคนอ่านและงบโฆษณาในโลกออนไลน์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด เช่นเดียวกัน หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ในอดีต จัดได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้การนำของท่านสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๕


 หลังจากท่านถึงแก่อนิจกรรม หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ก็หยุดชะงักไประยะหนึ่ง มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี ท่านอาสาเข้ามาสานงานต่อ ด้านสื่อมวลชน โดยช่วงแรกอดีตผู้สร้าง ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย คุณไพฑูรย์ รตานนท์ รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการดูแลให้


 ขณะนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้ว หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ภายใต้การนำของ ท่านมาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขาอมตะเศรษฐี ประธานอำนวยการ นายเชษฐา พี.เชียวตง ผู้อำนวยการ นายชวเลิศ วิไล บรรณาธิการ ก้าวสู่ยุคปรับโฉมใหม่พิมพ์ระบบออฟเซ็ท สีทุกหน้า และพัฒนาในรูปแบบหนังสือพิมพ์แทบลอยด์ (Tabloid) ขนาดของกระดาษหนังสือพิมพ์ มีความกว้างยาวครึ่งหนึ่งของกระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่( กว้าง ๑๖ นิ้ว ยาว ๒๓ นิ้ว) เพื่อสะดวกในการพกพา สะดวกในการอ่าน ในสถานการณ์ปัจจุบันหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ก็ประสบปัญหาเหมือนกับสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ เนื่องจากต้องเผชิญกับปัญหาทั้งยอดขายและรายได้จากสื่อโฆษณาลดลง จึงปรับพัฒนามาให้บริการในรูปแบบ เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต และพยายามพัฒนาเว็บไซต์

 ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ โดยการนำเสนอทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ ให้ตรงกับความต้องการของผู้อ่านมากที่สุด ตามยุคสมัย ความจริงเหล่านี้เป็นสัจธรรมอันจริงแท้ของชีวิตและกฎธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่โดยอาศัยเหตุปัจจัย อนิจจัง (ความไม่เที่ยงแท้) ทำให้สิ่งทั้งปวงย่อมต้องเปลี่ยนแปลง โลกเปลี่ยน เราเปลี่ยน

 

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น