โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

 นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
วันที่ 16 เมษายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7(จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลาโดยมี นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล โดยมีประเด็นที่สำคัญได้แก่ การเร่งรัด/ติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, 


การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา โมเดล” และการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และผู้ตรวจรราชการกรมการพัฒนาชุมชน
 กำชับให้เร่งรัดการทำงานทุกกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามกำหนด พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจกับพี่น้องมุสลิมที่ต้องถือศิลอดในเดือนรอมฎอน ตลอดจนขอให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อครบทุกจังหวัด มากบ้างน้อยบ้างตามสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด เพื่อให้การแพร่ระบาดลดน้อยลง จึงขอให้ปฏิบัติตามมาตราการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น