โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน Kick off เปิดแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

 

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน Kick off เปิดแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2


https://fb.watch/3Dq2q3c2wV/   (ชมคลิป)        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การน้อมนำแนวพระราชดำริการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (1 กุมภาพันธ์  31 พฤษภาคม 2564)           ในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรม Kick off พร้อมกันทั้งหมด 5 จุด คือ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  บ้านพักนายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส บ้านพักนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส บ้านพักนายชินวุฒิ  ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ บ้านพักนายก้องสกุล  จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส โดยมี นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ(นพต.) “โคก หนอง นา โมเดล” นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ตลอดจน ภาคีการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 100 คน

 


        สำหรับพืชผักสวนครัวที่ได้ร่วมกันปลูกในพื้นที่ 5 จุด วันนี้ประกอบด้วย พริกขี้หนู  โหระพา มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะละกอ กล้วย ผักหวาน  มะนาว  ตะไคร้ สับปะรด ขมิ้น ข่า กะเพราะ และผักอื่นๆ

 


      นายเจษฎา จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “วันนี้ จังหวัดนราธิวาสโดยทีมงานกระทรวงมหาดไทย  ภาคีเครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้เปิด Kick off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้รณรงค์ให้พี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ชะลอตัวในขณะนี้    ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างแหล่งอาหารในแต่ละครัวเรือน ประกอบกับในสถานการณ์โควิด – 19  ที่แพร่ระบาดในจังหวัดนราธิวาส จึงอยากเชิญชวนประชาชนพี่น้องประชาชน ได้ร่วมมือกันป้องกัน ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19  และร่วมมือกัน ที่จะสร้างครัวชุมชนภายในครัวเรือนชุมชนขึ้น ด้วยการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัว ตลอดจนเป็นการลดภาวะเสี่ยงในการออกสู่ชุมชนและที่สาธารณะด้วย”

 


       ด้านนางสาวสุนีย์ มาหะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเสริมว่า “โครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการบริโภคพืชผักสวนครัวที่สดสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ และมีความสุขอย่างยั่งยืนของคนนราธิวาส ต่อไป”

 


        กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้
         โดยครั้งที่ 1 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 และได้มีการขยายผลสร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือนเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืน อีกทั้งสร้างรายได้และเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเกื้อกูลของคนในชุมชน มีเป้าหมายดำเนินการทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม  2563 ที่ผ่านมา

 


        ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 2  (1 กุมภาพันธ์  31 พฤษภาคม 2564) โดยได้เริ่ม Kick Off อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และเชิญชวนเข้าเป็นสมาชิก Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” เพื่อเป็นกำลังใจ โชว์กิจกรรมที่ทำกับครอบครัวที่บ้าน ให้พี่ๆน้องๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ชื่นชม และทำตามด้วยในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้เป็นวัฒนธรรมต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น