โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Kick Off การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพ ระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

 

จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Kick Off การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพ ระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

              วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเปิดเผยว่า นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกิจกรรม Kick Off การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยมีนางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาชุมชน จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม

  สำหรับกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 จังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดกิจกรรม Kick Off ขึ้น ณ บ้านพักนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลำดับที่ 1ฃ เพื่อเป็นตัวอย่างต้นแบบ ตัวอย่างที่เป็นจริง เพื่อร่วมกันรณรงค์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้ตระหนักในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้มีผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดีปลูกไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศชาติต่อไป

 โดยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันปลูกพืชผักต่างๆ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการไว้ 6 กระบวนงาน ประกอบด้วย ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เป็นจริง , ผู้นำต้องทำก่อน , นักพัฒนา 3 ประสาน กลไกขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน , ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน , ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น และถอดรหัสพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน และจะรณรงค์ปลูกพักที่บ้านพักนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ผู้นำต่างๆ ตลอดจนสู่ครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดนราธิวาสต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น