โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

" วันกองทัพไทย 18 มกราคม ของทุกปี " ชมคลิป..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน..

   


    " วันกองทัพไทย  18 มกราคม ของทุกปี " ชมคลิป..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน..


คลิป..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน..ออกอากาศวันนี้ เวลา 23.30 - 24.00 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


https://youtu.be/JqmgUVSc7is
 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศ 

รายการคืนคุณให้แผ่นดินประจำปีพุทธศักราช 2564 วัน - เวลาใหม่

รายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลาออกอากาศเวลาใหม่ เวลา 23.30 - 24.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ซึ่งตรงกับวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2564


  " กองทัพไทย” และ “วันกองทัพบก” ซึ่งเป็นวันครบรอบวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะแผ่พระบารมีให้ปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้ จึงเป็นวันสำคัญที่กำลังพลในกองทัพทุกนายจะได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ อันสำคัญยิ่งที่จะรักษาหวงแหน ปกป้องบ้านเมืองและสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบไป


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ประมวลภาพความเป็นมาวันกองทัพไทย  ออกอากาศวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 23.30 - 24.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน 


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น