จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..ออกอากาศ วันศุกร์นี้วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ดังคำขวัญ.." จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว "

 

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ดังคำขวัญ..จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว "  


 


  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒

         ดังคำขวัญ..

" จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว "

            ภารกิจ

ประศาสตร์วิทยาการ ให้แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร และการปฎิบัติการร่วม

 


  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ถ่ายทอดความเป็นมาออกอากาศครั้งแรกในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 


   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบัน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

     เพื่อผลิตนายทหารฝ่ายเสนาธิการให้ทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการร่วม ในการยุทธร่วมและหรือการยุทธผสมกับกองทัพพันธมิตร  เพื่อให้มีการร่วมมือและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสามเหล่าทัพ และ เพื่อให้นายทหารฝ่ายเสนาธิการมีความรู้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนเหล่าทัพ ประชุมร่วมระหว่างชาติได้ จนกระทั่งได้มีการพัฒนาและยกระดับให้เป็น วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 


  รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติจากท่าน 

 พลโท  ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

มาพูดคุยความเป็นมา   วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 


       

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 

CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น