จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เบื้องหลัง...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จัดกิจกรรมการทำนาร่วมกับพี่น้องประชาชนแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง


 เบื้องหลัง...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  จัดกิจกรรมการทำนาร่วมกับพี่น้องประชาชนแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง    จัดกิจกรรมการทำนาร่วมกับพี่น้องประชาชนแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองเขตหนองจอก กรุงเทพฯ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความดีเพื่อคืนคุณให้แผ่นดิน ## กระดูกสันหลังของชาติ ทุกคนต่างรู้ดีว่าหมายถึง อาชีพอะไร มันคงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากอาชีพชาวนา ชาวนาผู้ปลูกข้าว มาให้เราทุกคนได้กิน แต่ก็มักจะเป็นอาชีพที่ทุกคนต่างมองข้ามไปอีกเช่นกัน #   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อม 2 พิธีกร สุรีย์พร ดวงทอง , ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน จัดกิจกรรมการทำนา ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร และ บริษัทอีโค่ เลเท๊กซ์ จำกัด พร้อมพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทำนา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และน้องๆโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย ร่วมแรง ร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ และ สืบสาน รักษา ต่อยอด รัชกาลที่ ๑๐ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสำนึกในบุญคุณของบูรพระมหากษัตริย์ไทย และแผ่นดินไทย เพื่อคืนคุณให้แผ่นดิน      การทำนา หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว การปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ ในแหล่งที่ต้องอาศัยน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียว ก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตกสม่ำเสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมดพอดี เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น