จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

' เบื้องหลัง...การบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก " พิธีปิดโครงการ " สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๗ "

 

' เบื้องหลัง...การบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก    " พิธีปิดโครงการ " สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๗ "
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(  อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม "

 


" เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "

 

  ศิรืพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ มนตรี  คำแหง หัวหน้าช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน บันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
  พิธีปิดโครงการ " สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๗ "  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(  อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 


พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี. และ ประธานมูลนิธิ รัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ประธานพิธีปิดโครงการ " สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๗ "

คำกล่าว  คณะกรรมการดำเนินการโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ผู้แทนเหล่าทัพ ท่านผู้สนับสนุนโครงการ และผู้มีเกียรติทุกท่าน

     ผมมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 37 ในวันนี้

     โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" จากเริ่มต้นปี พ.ศ.2548 จนถึงวันนี้ มีเยาวชนที่ผ่านโครงการฯ แล้วเป็นจำนวน 8,346 คน และครอบครัวอุปถัมป์อันเป็นภาคีรวมอีกกว่า 3,761 ครอบครัว นับแต่อดีตรุ่นเยาวชนรุ่นๆ แรก และรุ่นต่อๆ มา เยาวชนได้เข้ารับการศึกษาหรือประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สำคัญคือ การนำความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติที่ดีกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" มีความภูมิใจที่มีส่วนในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี ให้เป็นคนเก่งต่อสังคม ทำในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของประเทศไทย สมกับคำว่า "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"

     อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น