โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

อำเภอรือเสาะประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ (ชมคลิป)

อำเภอรือเสาะประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่  (ชมคลิป)        ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว          เมื่อวันที  29 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมานายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ /ประธาน พชอ.รือเสาะ ได้มอบหมายให้ นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอำเภอ หัวหน้างานบริหารงานปกครองอำเภอรือเสาะ เป็นประธานที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.รือเสาะ) ประเด็นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

       คือ ประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเตรียมและวางแผนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ,ประชาสัมพันธ์ระบบ EMS (1669)    ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง และมีแผนสำรองรองรับกรณีฉุกเฉินโดยจิตอาสาในพื้นที่
       สำหรับประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ  ติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง  โดยสร้างทีมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ,ระดมทรัพยากร เงิน ทุน สิ่งของ ,สำรวจ ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ เสริมพลังญาติและผู้ดูแล      ทั้งนี้ทีมพชอ.รือเสาะได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านจุดให้บริการประชาชนหน้าที่ว่าการอำเภอรือเสาะ             (จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่) 
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น