โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

อำเภอรือเสาะ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินหมุนเวียนในชุมชน (ชมคลิป)

 

อำเภอรือเสาะ  จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินหมุนเวียนในชุมชน (ชมคลิป)  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว         วันที่ 29 ธันวาคม 2563  นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอรือเสาะ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีได้ทำโครงการกู้เงินนำไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้กับครัวเรือน มีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้ โดยให้สตรีรวมกลุ่มๆละไม่น้อยกว่า 3 คน กู้เงินกลุ่มละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.10 ต่อปี 


        ทั้งนี้ ก่อนเข้าประชุมนายอำเภอรือเสาะได้รับมอบกระเช้าจากคณะกรรมการและกลุ่มสตรีพร้อมทั้งได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้พรในโอกาสส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนกล่าวขอบคุณที่ทำงานด้วยความตั้งใจและเสียสละของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุดเก่าที่หมดวาระและร่วมแสดงความยินดีกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุดใหม่ ที่จะได้ร่วมกันทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป
         หลังจากนั้นนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมต่อไป โดยมีการชี้แจงวางแผนการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 เพื่อให้คณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
        ได้ติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้รายเก่าและลูกหนี้รายใหม่ การปรับโครงสร้างหนี้ การรับสภาพหนี้ การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งในไตรมาสที่ 1-2 จังหวัดได้จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 900,000 บาท และเงินอุดหนุน จำนวน 200,000 บาท สำหรับการประชุมครั้งนี้

       ได้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการร้านขายของชำ หมู่ที่ 6 ตำบลสาวอ งบประมาณ 200,000 บาท ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่ม มีเงินทุนหมุนเวียนสามารถขยายกิจการร้านค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วย

โดยมีนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ เป็นเลขานุการฯและ นางสาวพาอีซ๊ะ สาเม๊าะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น