จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

อปพส. ผลึกกำลังแกนนำ สมาพันธ์ไทยพุทธ 3 จังหวัด 4 อำเภอสงขลา ประชุมเสวนาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชมคลิป)

 

อปพส. ผลึกกำลังแกนนำ สมาพันธ์ไทยพุทธ 3 จังหวัด 4 อำเภอสงขลา ประชุมเสวนาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชมคลิป)  ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ รายงาน
   เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม  2563 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรม  กรีนเวิร์ล  เมืองสงขลา  นายอัยย์  เพชรทอง ลงพื้นที่  นำทีมงาน  องศ์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ( อปพส.) จัดประชุมเสวนาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีประธานคณะกรรมการสมาพันธไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส  ยะลา  ปัตตานี  4 อำเภอสงขลา  พร้อมด้วย  อปพส.ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเสวนา ในการส่งเสริม สนับสนุน พระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 


  
     สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมผลักดันเข้าสู่โครงการไทยเข้มแข็งเพื่อเสริมศักยภาพของประชาชนไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้
        ทั้งนี้ในด้านพระพทุธศาสนายังมีความจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ จากรอบด้าน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่ โดยอาศัยการสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน ในทุก ๆ ศาสนา ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น