โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.นราธิวาส ประจำอำเภอรือเสาะ 20 ธันวาคม 2563 (ไม่เป็นทางการ) (ชมคลิป)

 

    ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.นราธิวาส ประจำอำเภอรือเสาะ  20 ธันวาคม 2563 (ไม่เป็นทางการ) (ชมคลิป)

     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ / รายงาน 
     บรรณาธิการปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ รายงาน บรรยากาศที่อำเภอรือเสาะ  หลังจากการปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยได้นับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น มี 104 หน่วย ในเขต อบต.91 หน่วย  ในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะมี 13 หน่วย เมื่อเสร็จสิ้นได้รวบรวมคะแนนพร้อมนำหีบอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้งไปส่งคืนที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอรือเสาะ
       จากนั้นทางอำเภอจะตรวจสอบผลคะแนน และส่งรายงานไปยัง ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส


        ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมคะแนนจากหน่วยเลือกตั้ง 1,113 หน่วย  ใน 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส เพื่อประกาศผลคะแนนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านป้ายคะแนนขนาดใหญ่
       สำหรับ ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.นราธิวาส ประจำอำเภอรือเสาะ  20 ธันวาคม 2563 (ไม่เป็นทางการ)

หมายเลข 1 นายกูเซ็ง  ยาวอซัน  เขต1    6,367 คะแนน  เขต 4,533 คะแนน เขต 5,012 คะแนน  รวม 15,912 คะแนน ได้อันดับ 2

     หมายเลข 2 นายรำรี  มามะ เขต1    5,630 คะแนน เขต 6,991 คะแนน  เขต 5,649 คะแนน รวม 18,270 คะแนน ได้อันดับ 1

      หมายเลข 3  นายคอยรูซามัน มะ  เขต 1  454 คะแนน  เขต 2   499 คะแนน เขต 399 คะแนน  รวม  1,352 ได้อันดับ 3

      จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน  50,376 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน  38,378 คน  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับผู้ใด  จำนวน  904 บัตร  บัตรเสีย  1,921 บัตร   

สำหรับผลการนับคะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำอำเภอรือเสาะ

  โดยแบ่งเขตเป็น 3 เขต

  เขต 1 

 หมายเลข 1   นายนุรูดง  มะแซ  8,580  คะแนน  ได้ลำดับที่ 1

  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  จำนวน  13,330 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.39  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับผู้ใด จำนวน1,046 บัตร  คิดเป็นร้อยละ7.85  บัตรเสีย  จำนวน  3,704  บัตร  คิดเป็นร้อยละ 27.79

   เขต 2

      หมายเลข 1  นายมะฮารงค์  สะมะแอ  1,692  คะแนน  ได้อันดับที่ 2

       หมายเลข 2  นายอิงครัต  จูมะ  9,260 คะแนน  ได้อันดับที่ 1

       หมายเลข 3  นายอับดุลรีซัม  สะไร  653  คะแนน  ได้อันที่ 3

  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,916 คน  คิดเป็นร้อยละ  75.41  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับผู้ใด   จำนวน 452 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.50  บัตรเสีย จำนวน 859 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 6.65

  เขต 3

         หมายเลข 1 นายมะซากี  หะยีดาโอะ   7,529  ได้อันดับที่ 1

  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน11,925 คน  คิดเป็นร้อยละ  72.87 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับผู้ใด   จำนวน  773 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 6.48   บัตรเสีย  3,623 บัตร  คิดเป็นร้อยละ  30.38  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น